Zmiana numerów telefonów

Uprzejmie informujemy, że zredukowaliśmy liczbę numerów telefonów, którymi dysponuje nasze Hospicjum.
Obecny numer ogólny, który pozostaje do Państwa dyspozycji, to 22 679 67 00.

Lektor w słuchawce poprosi o wybranie numeru wewnętrznego właściwego sprawie, z którą Państwo dzwonią.

Pomoc pielęgniarska – 1
Sprawy socjalne i wypożyczanie sprzętu – 2
Psycholog – 3
Sekretariat – 4
Kapelan – 5
Sprawy finansowo-księgowe – 6
Telefon interwencyjny dla naszych pacjentów – 7

Adresy mailowe i numery telefonów wraz z numerami wewnętrznymi znajdują się również w zakładce ADRESY I TELEFONY.

Zapraszamy do kontaktu!