Grant od DOZ Fundacji

Miło nam poinformować, że nasze Hospicjum zostało Laureatem IX edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. W ramach programu zrealizujemy projekt pt.: „Wsparcie pacjentów hospicyjnych w dostępie do wyrobów medycznych”.

Realizacja projektu obejmuje okres 01.02.2021 – 31.12.2021. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych pierwszej potrzeby (m.in. opatrunki aktywne, strzykawki, przyrządy do przetaczania płynów, wenflony, igły) wśród najbardziej potrzebujących pacjentów naszego Hospicjum.

Dzięki zrealizowanemu wsparciu, w odniesieniu do naszych najbardziej potrzebujących pacjentów, będzie możliwe:
– regularne korzystanie z niezbędnych w chorobie wyrobów medycznych,
– zmniejszenie dolegliwości bólowych,
– zapobieganie szybkiemu postępowaniu choroby i jej skutkom ubocznym,
– wzrost poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości,
– polepszenie samopoczucia i poziomu codziennego funkcjonowania,
– oszczędności w domowym budżecie, które można wykorzystać na zakup innych niezbędnych środków medycznych i leków.
Wsparciem w ramach programu zostanie objętych łącznie ok. 250 osób. Wartość projektu to ogółem 18 000 zł, z czego dofinansowanie z DOZ. Fundacji wynosi 6 000 zł, a wkład naszej organizacji to 12 000 zł.