Jak być blisko chorego?

Z radością dzielimy się z Państwem pierwszą publikacją, którą przygotowaliśmy w naszym hospicjum. „Jak być blisko chorego? Wolontariat w hospicjum domowym” to efekt naszych wytężonych kilkumiesięcznych prac.
Na 64 stronach zamknęliśmy najważniejsze informacje dotyczące wolontariatu w OHD oraz naszej działalności. Wewnątrz publikacji znajdą Państwo treści przygotowane przez naszych specjalistów: Agnieszkę Pichór (lekarkę), Annę Kurowicką i Danutę Sitarz (zespół psychologiczny), Ireneusza Jundziłła (koordynatora wolontariatu), ks. Krzysztofa Stąpora (kapelana). To, co w naszej publikacji niezwykle cenne, to osobiste historie naszych wolontariuszy: Ewy Sierpińskiej, Grzegorza Chęciaka, Jacka Prajela. Serdecznie dziękujemy Wam za otwartość i podzielenie się Waszym budującym doświadczeniem.
W publikacji znajdą Państwo też trzy wywiady z naszymi pracownikami: Anną Zielińską (pielęgniarką), Marzeną Krzesińską (psychologiem) i Wojciechem Leśniakiem (lekarzem), którzy opowiadają o swoim doświadczeniu pracy hospicyjnej, ale także roli wolontariusza we wspieraniu chorych będących pod opieką OHD.

Serdecznie zachęcamy do lektury!

Przygotowanie i wydanie publikacji było możliwe dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Nowe FIO na lata 2021-2030. Publikacja powstała podczas realizacji projektu „Wolontariat hospicyjny drogą do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”.