Zgłoś placówkę do Pól Nadziei

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń
do Pól Nadziei - edycja 2022/2023

Już we wrześniu rusza kolejna edycja Pól Nadziei!

Czym są Pola Nadziei?
Akcja Pola Nadziei (ang. Fields of Hope) zrodziła się w Wielkiej Brytanii w 1988 r. Organizacją inicjującą było Marie Curie Cancer Care (MCCC). Za cel akcji przyjęto zbieranie funduszy na utrzymanie hospicjów. W Polsce akcja pojawiła się w 1998 r. dzięki współpracy MCCC z Hospicjum św. Łazarza z Krakowa.
Również nasze hospicjum od lat aktywnie uczestniczy w organizacji Pól Nadziei. Chcemy, przy okazji zbierania środków na działalność, edukować społeczeństwo i oswajać z tematyką hospicyjną. Pomagają nam w tym dziesiątki szkół, przedszkoli, instytucji, firm i osób prywatnych, które angażują się aktywnie w nasze działania.
W edycji 2021/2022 ponad 200 placówek edukacyjnych zasadziło razem z nami 35 000 żonkilowych cebul, które zakwitły tej wiosny.
Żonkil symbolizuje zwycięstwo miłości nad śmiercią, poświęcenia nad egoizmem. Cebulki można posadzić w przydomowym ogrodzie, w donicy, czy na rabatce przed budynkiem firmowym. Finał Pól Nadziei ma miejsce wiosną, kiedy z cebulek wyrastają kwiaty, a na rzecz hospicjów odbywają się kwesty i różnorodne wydarzenia.

Pola Nadziei w Urzędzie Gminy Nieporęt.

Co muszę wiedzieć zanim zgłoszę szkołę/przedszkole do akcji?

  • udział w Polach Nadziei we współpracy z OHD jest bezpłatny. Szkoły i przedszkola NIE PŁACĄ za zamawiane cebulki.
  • na naszej stronie internetowej czeka na Państwa regulamin współpracy w ramach akcji. Zachęcamy do zapoznania się z nim (kliknij tutaj).
  • Pola Nadziei trwają przez cały rok szkolny. W tym czasie zachęcamy Państwa do organizacji na terenie szkół/przedszkoli inicjatyw edukacyjnych oraz kwest na rzecz naszego hospicjum.
  • placówka uczestnicząca w akcji może starać się o tytuł Przyjaciela Pól Nadziei (więcej informacji w programie współpracy).
  • do akcji mogą zgłaszać się szkoły i przedszkola wyłącznie z Mazowsza (nie wysyłamy cebulek drogą pocztową).
  • odbiór cebulek rusza we wrześniu. Z wysadzaniem cebulek (aby cieszyć się pięknymi kwiatami wiosną) należy uporać się najpóźniej do końca października.
  • w przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu mailowego (paulina.skiba@ohd.waw.pl)

Pola Nadziei w Szkole Podstawowej nr 398 w Warszawie.