Fundacja DOZ – koniec projektu

W grudniu 2022 r. zakończyliśmy realizację kolejnego projektu dotowanego w ramach X edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.

Realizacja projektu objęła okres 01.03.2022 – 31.12.2022. Jego celem było zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych pierwszej potrzeby (m.in. opatrunki aktywne, strzykawki, przyrządy do przetaczania płynów, wenflony, igły) wśród najbardziej potrzebujących pacjentów OHD.

To bardzo konkretne wsparcie, które umożliwia nam podnoszenie jakości opieki oferowanej przez nasze hospicjum oraz ułatwia funkcjonowanie pacjentom, dla których trudnością jest samodzielny zakup leków i wyrobów medycznych.

Dzięki zrealizowanemu wsparciu, w odniesieniu do naszych najbardziej potrzebujących pacjentów, było możliwe:
– regularne korzystanie z niezbędnych w chorobie wyrobów medycznych,
– zmniejszenie dolegliwości bólowych,
– zapobieganie szybkiemu postępowaniu choroby i jej skutkom ubocznym,
– wzrost poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości,
– polepszenie samopoczucia i poziomu codziennego funkcjonowania,
– oszczędności w domowym budżecie, które można wykorzystać na zakup innych niezbędnych środków medycznych i leków.

Wsparciem w ramach programu zostało objętych łącznie ok. 200 osób. Wartość projektu to ogółem 18 000 zł, z czego dofinansowanie z DOZ. Fundacji wynosi 6 000 zł, a wkład naszej organizacji to 12 000 zł.