Konkurs plastyczny

Zapraszamy uczniów klas I-III i IV-VI szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Kiedy mój bliski zachoruje, mogę…” Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody (pomoce edukacyjne/gry edukacyjne/książki), które są finansowane przez Fundację PZU w ramach realizowanego przez nas projektu „Kiedy bliski choruje – edukacja hospicyjna w szkołach”.

Uczniowie, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie, proszeni są o rozwinięcie w formie pracy plastycznej myśli tytułowej konkursu. Prace konkursowe zostaną zamieszczone na wirtualnej wystawie prac na stronie www.ohd.waw.pl i będą służyły celom edukacyjnym realizowanym przez nasze hospicjum.

Szczegółowe informacje:
– prace konkursowe przyjmujemy od 13 marca do 14 kwietnia br.
– uczeń może złożyć tylko jedną pracę w konkursie,
– dopuszczalny format prac to A4 lub A3,
– każda praca plastyczna powinna zostać na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia, nazwą placówki edukacyjnej, mailem kontaktowym do nauczyciela koordynującego współpracę z OHD w szkole,
– dla zachowania porządku, prosimy o wysłanie/dostarczenie do OHD razem wszystkich prac z jednej placówki.

Poniżej mogą Państwo pobrać plakat konkursowy oraz regulamin konkursu. Zachęcamy do wydrukowania i zawieszenia w szkole w widocznym miejscu. 

Realizacja konkursu jest możliwa dzięki dotacji otrzymanej z Fundacji PZU w ramach projektu „: Kiedy bliski choruje – edukacja hospicyjna w szkołach”.

pzu5