ZGŁOŚ SZKOŁĘ DO PÓL NADZIEI

Ruszyły zapisy do kolejnej edycji akcji Pola Nadziei. Zapraszamy szkoły, przedszkola, urzędy i firmy z Mazowsza do wspólnego działania na rzecz pacjentów naszego hospicjum! Wspólne działania zaczynamy już we wrześniu.

W roku szkolnym 2023/2024 żonkile - które są symbolem Pól Nadziei - zasadziło  razem z nami 170 podmiotów. Jesteśmy wdzięczni za tak piękne zaangażowanie!

Podmioty uczestniczące w akcji mogą - przy okazji jesiennego sadzenia cebulek - zrealizować na swoim terenie własne działania promujące Pola Nadziei. Mogą to być kwesty, zbiórki artykułów rzeczowych, działania edukacyjne. 

Jak wygląda udział w akcji?

1. Instytucja, która chce wziąć udział w akcji, wypełnia ankietę zgłoszeniową, w której określa liczbę cebulek żonkili, które chciałaby od nas otrzymać (cebulki zawsze przekazywane są bezpłatnie). Prosimy o wypełnienie ankiet najpóźniej do 15 września 2024.
2. Na przełomie września/października następują odbiory cebulek (nie prowadzimy wysyłki cebul, dlatego zapraszamy do akcji jedynie podmioty z Mazowsza, które są w stanie przyjechać do OHD po cebulki).
3. Podmiot, który odbiera cebulki, zgodnie z własnymi możliwościami i potrzebami organizuje sadzenie cebul na terenie np. szkoły/przedszkola/urzędu. Sadzenie cebul może odbywać się przy okazji szkolnych wydarzeń lub może być samodzielną akcją informacyjno-edukacyjną dla uczniów.
4. Przez cały rok szkolny podmioty uczestniczące w akcji mogą realizować akcje edukacyjne, zbiórki, kwesty na rzecz naszego hospicjum. Nie są to działania obowiązkowe, jednak bardzo dla nas pomocne. Wpływy z akcji Pola Nadziei są niezwykle istotną częścią naszych przychodów. Dzięki temu wsparciu możemy profesjonalizować pomoc oferowaną naszym pacjentom.
5. Przez cały rok szkolny podmioty uczestniczące w akcji mogą brać udział w działaniach realizowanych przez OHD (np. przygotowywanie ozdób świątecznych i kartek dla pacjentów, szkolenia dla młodzieży).
6. W czerwcu nasze hospicjum przygotowuje i rozsyła papierowe podziękowania za udział w akcji. Przy okazji rozpoczęcia kolejnej edycji, przygotowujemy podsumowanie działań w poprzednim roku.