PODCASTY

Zapraszamy do wysłuchania cyklu rozmów z pracownikami i wolontariuszami OHD.
Materiały można wykorzystać w celach edukacyjnych.

Materiały dostępne na naszych kanałach:
youtube i spotify.

Odcinek 1. – „Nie taki ksiądz straszny, jak go malują”.
Rozmowa poświęcona opiece duchowej w hospicjum domowym. Gościem jest
nasz kapelan – ks. Krzysztof Stąpor, który dzieli się swoim osobistym
doświadczeniem z posługi w OHD.
W tym odcinku m.in.:
❥ Jak nasz kapelan wykorzystuje umiejętności śpiewu i tańca odwiedzając chorych?
❥ Dlaczego nie powinniśmy bać się przyjmowania sakramentów świętych?
❥ Czy ważna jest bliskość i towarzyszenie chorym?

Odcinek 2. – „Emocjonalny rollercoaster. Rola opieki psychologicznej w hospicjum domowym”

W tym odcinku:
❥ Z jakimi emocjami spotykają się psycholodzy odwiedzający chorych i ich bliskich?
❥ Jak te emocje wpływają na pracowników i wolontariuszy?
❥ Czego uczą nas chorzy i co w życiu naprawdę jest ważne?
O lęku, złości, rezygnacji i nadziei, które towarzyszą pacjentom OHD, a także bezcennym doświadczeniu, które Ania wynosi ze swojej pracy, podzieliła się w rozmowie z Iwoną Mitros.

W tym odcinku porozmawiamy o tym:
❥ jakie formy wsparcia może przyjąć wolontariat hospicyjny?
❥ czy w dżungli złożoności ludzkich charakterów uda się wyłonić cechy idealnego wolontariusza?
❥ jak wygląda droga do wolontariatu i jaką rolę w szkoleniu i naszej posłudze odgrywa wspólnota hospicyjna?