PODCASTY

Zapraszamy do wysłuchania cyklu rozmów z pracownikami i wolontariuszami OHD.
Materiały można wykorzystać w celach edukacyjnych.

Materiały dostępne na naszych kanałach:
youtube i spotify.

Odcinek 1. – „Nie taki ksiądz straszny, jak go malują”.
Rozmowa poświęcona opiece duchowej w hospicjum domowym. Gościem jest
nasz kapelan – ks. Krzysztof Stąpor, który dzieli się swoim osobistym
doświadczeniem z posługi w OHD.
W tym odcinku m.in.:
❥ Jak nasz kapelan wykorzystuje umiejętności śpiewu i tańca odwiedzając chorych?
❥ Dlaczego nie powinniśmy bać się przyjmowania sakramentów świętych?
❥ Czy ważna jest bliskość i towarzyszenie chorym?

Odcinek 2. – „Emocjonalny rollercoaster. Rola opieki psychologicznej w hospicjum domowym”

W tym odcinku:
❥ Z jakimi emocjami spotykają się psycholodzy odwiedzający chorych i ich bliskich?
❥ Jak te emocje wpływają na pracowników i wolontariuszy?
❥ Czego uczą nas chorzy i co w życiu naprawdę jest ważne?
O lęku, złości, rezygnacji i nadziei, które towarzyszą pacjentom OHD, a także bezcennym doświadczeniu, które Ania wynosi ze swojej pracy, podzieliła się w rozmowie z Iwoną Mitros.

W tym odcinku porozmawiamy o tym:
❥ jakie formy wsparcia może przyjąć wolontariat hospicyjny?
❥ czy w dżungli złożoności ludzkich charakterów uda się wyłonić cechy idealnego wolontariusza?
❥ jak wygląda droga do wolontariatu i jaką rolę w szkoleniu i naszej posłudze odgrywa wspólnota hospicyjna?

Odcinek 4. – „Przychodzi lekarz do pacjenta – wpływ leczenia paliatywnego w hospicjum domowym na komfort życia chorego”.
W tym odcinku porozmawiamy o tym:
Jak ważną rolę pełni opieka i leczenie paliatywne?
❥ Jakie jednostki chorobowe kwalifikują się do objęcia opieką hospicyjną?
❥ Z czego wynika nieocenione wsparcie zespołu pielęgniarskiego?
❥ Dlaczego tak istotną rolę w opiece pełni zespół pielęgniarski?
❥ Dlaczego zespół medyczny w hospicjum wychodzi poza standardowe ramy opieki?

Odcinek 5. – „Blisko bliźniego, czyli świadectwa wolontariuszy hospicyjnych”.
W trosce o dobro naszych pacjentów, ramię w ramię z pracownikami OHD, wspiera nas zespół kilkudziesięciu wolontariuszy. Każda z tych osób to oddzielna historia. W tym odcinku podcastu poznacie cztery z nich. Do podzielenia się swoim świadectwem w ramach wolontariatu hospicyjnego Iwona Mitros zaprosiła Basię Górak, Mariusza Paluszkiewicza, Grzegorza Chęciaka i Anię Kazano.

Odcinek 6. – „Kiedy wali się świat. Pomocna dłoń i rola wsparcia socjalnego w hospicjum domowym”
Urzędy, wnioski, przepisy i stosy dokumentów to początek biurokratycznej batalii, z którą muszą się często mierzyć nasi chorzy i ich bliscy. Jednocześnie są w trakcie innej walki, tej najważniejszej, o ich życie i jego komfort. To na niej powinni się przede wszystkim skupić. Dlaczego tak nie jest? Na te i wiele innych pytań odpowiada Krystyna Iwanowa, pełniąca funkcję pracownika socjalnego w OHD. W rozmowie z Iwoną Mitros, poruszą temat braków, z którymi stykają się chorzy oraz dylematów, jakie stawia przed nimi często trudna sytuacja finansowa.

Odcinek 7. – Objawy i obawy w leczeniu paliatywnym
Czy wiecie, że najbliżej pacjentów objętych opieką hospicyjną jest pielęgniarka/pielęgniarz? W takim miejscu jak nasze doceniamy bliskość drugiego człowieka jak nigdzie indziej. Bardzo ważną rolę w stałej komunikacji między chorymi i ich bliskimi, a pozostałymi członkami hospicjum, odgrywa zespół pielęgniarski. W Ośrodku Hospicjum Domowe liczy około 30 osób.