KURS OSTATNIEJ POMOCY

Czyli medycyna wobec końca życia…

Kurs będzie prowadzony cyklicznie z częstością zależną od potrzeby i chętnych do wzięcia w nim udziału. Skierowany będzie do opiekunów osób przewlekle i nierzadko terminalnie chorych. Będą mogli skorzystać z niego nie tylko bliscy naszych podopiecznych. Pragniemy również otworzyć się na wszystkich zainteresowanych teoretyczną wiedzą oraz jej praktycznym wykorzystaniem. Planujemy wykłady, warsztaty i pracę w zespołach pod okiem profesjonalistów w zakresie ochrony zdrowia.

Szkolenie dotyczyć będzie poniższych aspektów: