KURS OSTATNIEJ POMOCY

Czyli medycyna wobec końca życia…

Kurs będzie prowadzony cyklicznie z częstością zależną od potrzeby i chętnych do wzięcia w nim udziału. Skierowany będzie do opiekunów osób przewlekle i nierzadko terminalnie chorych. Będą mogli skorzystać z niego nie tylko bliscy naszych podopiecznych. Pragniemy również otworzyć się na wszystkich zainteresowanych teoretyczną wiedzą oraz jej praktycznym wykorzystaniem. Planujemy wykłady, warsztaty i pracę w zespołach pod okiem profesjonalistów w zakresie ochrony zdrowia.

Szkolenie dotyczyć będzie poniższych aspektów:

  • przewlekła opieka nad chorym,
  • pielęgnacja osoby przewlekle leżącej,
  • zespół wypalenia opiekuna,
  • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
  • gdzie i kiedy szukać pomocy,
  • kiedy wzywać pomoc medyczną,
  • jak sprawować opiekę w okresie umierania,
  • czy i jak zapewnić zaspokojenie potrzeb duchowych (poprawa jakości umierania)
  • jak rozpoznać znamiona zbliżającej się śmierci,
  • jak postępować po śmierci osoby bliskiej.