PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Poradnia Medycyny Paliatywnej to jedna z form wsparcia oferowanego przez OHD naszym pacjentom. Działa od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Korzystanie z usług poradni jest finansowane przez NFZ. Pacjenci nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.

Poradnia medycyny paliatywnej zapewnia opiekę paliatywną w stanie stabilnym w warunkach ambulatoryjnych. Opieka zapewniana jest chorym, którzy mogą przybyć do Poradni Medycyny Paliatywnej i w wybranych sytuacjach pacjentom, którzy pozostają w domach, jednak nie wymagają opieki hospicjum domowego.

Poradnia udziela pomocy w zakresie leczenia bólu i zwalczania innych objawów chorobowych oraz wsparcia psychologicznego osobom chorym:
– których stan zdrowia jest stabilny i mogą przybyć na wizytę do poradni,
– które nie są w trakcie hospitalizacji,
– które nie są objęte opieką hospicjum.
Poradnia może objąć opieką osoby w trakcie leczenia przyczynowego, jednak tylko w przypadku występowania u nich uciążliwych dolegliwości.

W uzasadnionych przypadkach w ramach Poradni Medycyny Paliatywnej istnieje możliwość wizyty domowej. Pacjenci mają prawo do dwóch wizyt w tygodniu całego zespołu hospicyjnego (o ile zaistnieje taka potrzeba).

W celu umówienia się na wizytę
prosimy o rejestrację w poradni pod numerem telefonu: 22 679 67 00.

Szczegółowe godziny pracy poradni znajdują się w zakładce kontakt.

Poradnia Medycyny Paliatywnej mieści się w siedzibie OHD - Warszawa Targówek, ul. Tykocińska 27/35.

Rejestracja do Poradni odbywa się na podstawie:
– skierowania lekarskiego z dowolnej placówki medycznej mającej kontrakt z NFZ (lekarz rodzinny, poradnia specjalistyczna, szpital),
– dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia, tj. numer legitymacji emeryta/rencisty, decyzja OPS-u lub w przypadku osoby aktywnej zawodowo – numer NIP zakładu pracy.

Na pierwsze spotkanie w Poradni prosimy o przygotowanie posiadanej dokumentacji medycznej oraz istotnych informacji dotyczących leczenia (w tym aktualnie przyjmowanych leków wraz z dawkami).

Pacjenci poradni mogą korzystać bezpłatnie z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

W Poradni Medycyny Paliatywnej pracują:

– lekarze i lekarki: specjaliści medycyny paliatywnej oraz z ukończonym kursem medycyny paliatywnej,
– pielęgniarze i pielęgniarki: specjaliści opieki paliatywnej oraz z ukończonym kursem opieki paliatywnej,
– zespół psychologów. 

Hospicjum Domowe świadczy usługi bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.
Ponadto korzystamy z dotacji Gmin Warszawy, Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy, a także darowizn od osób prawnych i fizycznych.