REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

2020

 

Projekt: Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym objętych opieką paliatywną, szczególnie w warunkach domowych „Silni we wspólnocie” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy nr 43.2020
Realizacja: od 01.02.2020 do 31.12.2020
Koszt całkowity: 65.400,00 zł., z dotacji: 54.400,00 zł., z innych środków finansowych: 8.000,00 zł., z wkładu osobowego: 3.000,00 zł

 

Projekt: Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym chore, ubogie, bezdomne – domowa opieka hospicyjna dla mieszkańców Zielonki „Pomocni w chorobie” dofinansowany jest ze środków Miasta Zielonka w ramach umowy nr WS.032.50.2020,
Realizacja: od 15.01.2020 do 31.12.2020
Koszt całkowity: 17.790,00 zł., z dotacji: 17.790,00 zł

 

Projekt: Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym chore, ubogie, bezdomne – „Wsparcie w opatrunkach” dofinansowany jest ze środków Miasta Zielonka w ramach umowy nr WS.032.0116.2020
Realizacja: od 15.02.2020 do 15.04.2020.
Koszt całkowity: 10.210,00 zł., z dotacji: 9.710,00 zł

 

Projekt: Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej – „Wsparcie w opatrunkach” dofinansowanie ze środków Gminy Legionowo-Urzędu Miasta Legionowo w ramach umowy nr WZIS.526.8.2020 zawartej w dniu 14.02.2020 Koszt całkowity: 10.500, z dotacji 10.000, z innych źródeł 500,00 zł

 

Projekt: Ochrona i promocja zdrowia  w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej – „Wsparcie w chorobie” dofinansowanie ze środków Gminy Legionowo-Urzędu Miasta Legionowo w ramach umowy nr WZIS.526.9.2020 zawartej w dniu 14.02.2020
Koszt całkowity: 10.500, z dotacji 10.000, z innych źródeł 500,00 zł

Projekt: Wspieranie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi w latach 2020-2022 pt. ,,Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi-Razem Łatwiej” dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy w ramach umowy nr UMIA/PZ-B/VI/1/2/NGOH/145/20 z dn. 20.04.2020r. Realizacja: od dnia 01.03.2020 roku.
Koszt całkowity: 947.100,00 zł., z dotacji na rok 2020: 237.581,00 zł

2019

Projekt: Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym objętych opieką paliatywną, szczególnie w warunkach domowych „Usprawniamy i wspieramy” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy nr 42.2019 zawartej w dn. 01.02.20119 r.
Koszt całkowity: 60.000,00 zł., z dotacji: 50.000,00 zł., z innych środków finansowych: 7.000,00 zł., z wkładu osobowego: 3.000,00 zł

Projekt: Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym chore, ubogie, bezdomne – domowa opieka hospicyjna dla mieszkańców Zielonki” dofinansowany jest ze środków Miasta Zielonka w ramach umowy nr WS.032.28.2019 zawartej w dn. 21.01.2019 r.
Koszt całkowity: 17.500,00 zł., z dotacji: 17.500,00 zł

Projekt: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej – „Wsparcie w opatrunkach” dofinansowany jest ze środków Gminy Legionowo – Urzędu Miasta Legionowo w ramach umowy nr WZIS.526.39.2019 zawartej w dnia 15.10.2019 r.
Koszt całkowity: 10.500,00 zł, z dotacji: 10.000,00 zł, z innych źródeł: 500,00 zł

Projekt: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej – „Wsparcie w chorobie” dofinansowany jest ze środków Gminy Legionowo – Urzędu Miasta Legionowo w ramach umowy nr WZIS.526.38.2019 zawartej w dnia 15.10.2019 r.
Koszt całkowity: 10.500,00 zł, z dotacji: 10.000,00 zł, z innych źródeł: 500,00 zł

Projekt: Wspieranie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi w latach 2017-2019 pt. ,, Jestem z chorym i pomagam” w ramach umowy nr PZ-B/VI/1/2-NGOH/223/17 z dn. 29.03.2017r.
Koszt całkowity: 301.200,00 zł., z dotacji: 240.000,00 zł., z innych środków finansowych: 61.200,00zł

2018

Projekt: Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym objętych opieką paliatywną, szczególnie w warunkach domowych „Razem w cierpieniu” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy nr 560.2017 zawartej w dn. 29.12.2017 r.
Koszt całkowity: 47.000,00 zł., z dotacji: 40.000,00 zł., z innych środków finansowych: 5.000,00 zł., z wkładu osobowego: 2.000,00 zł

Projekt: Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo w 2018 roku pod nazwą „Mocni we wspólnocie” dofinansowany jest ze środków Gminy Legionowo – Urzędu Miasta Legionowo w ramach umowy nr SEM.526.2.2018 zawartej w dn. 1.02.2018r.
Koszt całkowity: 36.000,00 zł., z dotacji: 30.000,00 zł., z innych środków finansowych: 4.500,00 zł., z wkładu osobowego: 1.500,00 zł

Projekt: Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym chore, ubogie, bezdomne – domowa opieka hospicyjna dla mieszkańców Zielonki” dofinansowany jest ze środków Miasta Zielonka w ramach umowy nr WS.032.45.2018 zawartej w dn. 2.02.2018 r.
Koszt całkowity: 7.000,00 zł., z dotacji: 7.000,00 zł

Projekt: Realizacja zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Marki z zakresu ochrony zdrowia w 2018 r., Zapewnienie pomocy osobom wymagającym opieki paliatywnej i ich rodzinom ,,Solidarni w cierpieniu”. Projekt dofinansowany jest ze środków Gminy Miasto Marki w ramach umowy nr 032.221.2018 zawartej w dn. 12.03.2018 r.
Koszt całkowity: 25.000,00 zł., z dotacji: 20.000,00 zł., z innych środków finansowych: 2.400,00 zł., z wkładu osobowego:2.600,00 zł

Projekt: Wspieranie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi w latach 2017-2019 pt. ,, Jestem z chorym i pomagam” w ramach umowy nr PZ-B/VI/1/2-NGOH/223/17 z dn. 29.03.2017r.
Koszt całkowity: 301.200,00 zł., z dotacji: 240.000,00 zł., z innych środków finansowych: 61.200,00zł

2017

Projekt: Wspieranie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi w latach 2017-2019 pt. ,,Jestem z chorym i pomagam” w ramach umowy nr PZ-B/VI/1/2-NGOH/223/17 z dn. 29.03.2017r.
Koszt całkowity: 301.200,00 zł., z dotacji: 240.000,00 zł., z innych środków finansowych: 61.200,00zł

Projekt: Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym objętych opieką paliatywną, szczególnie w warunkach domowych „Razem w chorobie” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy nr 642.2016 zawartej w dn. 30.12.2016 r.
Koszt całkowity: 65.600,00 zł., z dotacji: 46.000,00 zł., z innych środków finansowych: 13.600,00 zł., z wkładu osobowego: 6.000,00 zł

Projekt: Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo pod nazwą „Wsparcie i nadzieja” dofinansowany jest ze środków Gminy Legionowo – Urzędu Miasta Legionowo w ramach umowy nr SEM.526.4.2017 zawartej w dn. 30.01.2017 r.
Koszt całkowity: 52.220,00 zł., z dotacji: 30.011,00 zł., z innych środków finansowych: 20.709,00 zł., z wkładu osobowego: 1.500,00 zł

Projekt: Realizacja projektów z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców miasta Marki – Wspieranie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi i zapewnienie pomocy psychologicznej ich rodzinom w 2017 roku „Razem łatwiej” dofinansowany jest ze środków Gminy Miasto Marki w ramach umowy nr 032.284.2017 zawartej w dn. 23.05.2017 r.
Koszt całkowity: 25.000,00 zł., z dotacji: 20.000,00 zł., z innych środków finansowych: 5.000,00 zł

Projekt: Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym chore, ubogie, bezdomne – domowa opieka hospicyjna dla mieszkańców Zielonki” dofinansowany jest ze środków Miasta Zielonka w ramach umowy nr WS.032.95.2017 zawartej w dn. 8.02.2017 r.
Koszt całkowity: 9.000,00 zł., z dotacji: 9.000,00 zł

Projekt: „Zorganizowanie imprezy z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków” – II Forum Młodzieżowe „Znajdź pomysł na siebie… dofinansowany jest ze środków Miasta Zielonka w ramach umowy nr WS.032.214.2017 zawartej w dn. 06.04.2017 r.
Koszt całkowity: 1.928,00 zł., z dotacji: 1.200,00 zł., z innych źródeł finansowych 328,00 wkład osobowy 400,00)

2016

Projekt: Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym objętych opieką paliatywną, szczególnie w warunkach domowych „Nawet chory może więcej – fachowa pomoc usprawniająca”. Dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy nr 663.2015 zawartej w dn. 31.12.2015 r.
Koszt całkowity: 69.060,00 zł., z dotacji: 47.000,00 zł, z innych środków finansowych: 21.540,00 zł., z wkładu osobowego: 520,00 zł

Projekt: „Niesiemy pomoc potrzebującym”. Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo dofinansowany jest ze środków Gminy Legionowo – Urzędu Miasta Legionowo w ramach umowy nr SEM.526.3.2016 zawartej w dn. 4.01.2016 r.
Koszt całkowity: 32.268,00 zł., z dotacji: 15.000,00 zł., z innych środków finansowych: 16.748,00 zł., z wkładu osobowego: 520,00 zł

Projekt: Zapewnienie pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej „Razem w chorobie” dofinansowany jest ze środków Gminy Miasto Marki w ramach umowy nr 032.179.2016 zawartej w dn. 01.04.2016 r.
Koszt całkowity: 22.757,77 zł., z dotacji: 20.000,00 zł., z innych środków finansowych: 2.757,77 zł

Projekt: Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym chore, ubogie, bezdomne. „Niesiemy pomoc potrzebującym”. Prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Zielonki dofinansowany jest ze środków Miasta Zielonka w ramach umowy nr WS.032.38.2016 zawartej w dn. 28.01.2016r.
Koszt całkowity: 11.000,00 zł., z dotacji: 11.000,00 zł

Projekt: „Zorganizowanie imprezy z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków” – dofinansowany ze środków Miasta Zielonka w ramach umowy nr WS.032.224.2016 zawartej dn. 31.03.2016r.
Koszt całkowity: 4.000,00 zł., z dotacji: 3.300,00 zł., z innych źródeł finansowych 500,00 wkład osobowy 200,00