RODO

Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Hospicjum Domowe z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tykocińskiej 27/35, nr KRS 0000218644.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiaązku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z usługą świadczoną drogą elektroniczną (formularz kontaktowy online) Ośrodek Hospicjum Domowe z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tykocińskiej 27/35, nr KRS 0000218644. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail: sekretariat@hospicjum-domowe.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora: ul. Tykocińskiej 27/35 Warszawa

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych Adama Dębskiego, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@hospicjum-domowe.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Ośrodek Hospicjum Domowe z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tykocińskiej 27/35, nr KRS 0000218644.

Cel przetwarzania danych osobowych

Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji usług medycznych lub przesyłania informacji marketingowych o wybranych przez Panią/Pana produktach lub usługach naszej placówki. Treść zapytań i informacje w formularzach są archiwizowane na wewnętrznym serwerze pocztowym. Archiwum jest przetrzymywane nie dłużej niż 1 rok. Dane te będą wówczas przetwarzane w celu realizacji usługi formularza kontaktowego online świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnym pod adresem: https://hospicjum-domowe.waw.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), polegające na uzupełnieniu odpowiedniego pola do wpisania adresu e-mail lub numeru telefonu.

Dochodzenie roszczeń

W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez administratora lub obrony przed roszczeniami, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników zawarte w formularzu kontaktowym online do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionych interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika lub obrony przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

Analizy i wykorzystanie informacji

W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z formularza kontaktowego online i w tym celu korzysta z informacji statystycznych dostarczanych przez pliki cookies lub inne podobne technologię. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookies przez administratora znajdują się poniżej:
Ośrodek Hospicjum Domowe z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tykocińskiej 27/35, nr KRS 0000218644.

Strona korzysta z plików Cookie

Pliki Cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony, pliki Cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony www lub podmioty z nim współpracujące (na przykład dostawcy systemu statystyk odwiedzin).
Pliki Cookie wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
W ramach strony www.pulmo.com.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookie: „sesyjne” (session cookie) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików Cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych i podstron. Pliki Cookie zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem strony reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików Cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
• https://policies.google.com/privacy?hl=pl
W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć Google, która dostarcza statystyki odwiedzin dla Administratora, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookie przy pomocy narzędzia:
• https://www.google.com/ads/preferences/
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików Cookie i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest, np. samodzielne zarządzanie plikami Cookie. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
• zaakceptowania obsługi Cookie, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez stronę www;
• zarządzania plikami Cookie na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika strony;
• określania ustawień dla różnych typów plików Cookie, na przykład akceptowania plików
stałych jako sesyjnych itp.;
• blokowania lub usuwania Cookie.

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
Internet
Explorer
Mozilla
Firefox
Chrome
Opera

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików Cookie i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszej stronie www.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików Cookie i innych technologii można znaleźć, m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Logi Serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania strony www.hospicjum-domowe.wawa.pl oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych
Dane zapisywane w warstwie serwerowej (za pomocą narzędzi dostarczanych przez administratora Serwera) wykorzystywane są najczęściej w przypadku włamania na Serwer lub celowego uszkodzenia strony. Wówczas na podstawie takich danych policja jest wstanie ustalić sprawcę włamania na Serwer.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
• czas nadejścia zapytania; o czas wysłania odpowiedzi; o nazwę stacji klienta;
• identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik;
• informacje o przeglądarce Użytkownika; o informacje o adresie IP.
• Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony
• Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwerem.
Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora, polegającym na ułatwianiu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.
Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez okres 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.

Kto może mieć dostęp do Państwa danych:

Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym online mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Ośrodek Hospicjum Domowe z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tykocińskiej 27/35, nr KRS 0000218644.

• pisemnej umowy powierzenia oraz podmiotom świadczącym usługi hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, marketingowe i PR.

Państwa prawa:

Przysługuje Pani/Panu:

Prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO):

Prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji:
• informacji o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
• informacji o kategoriach Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora
• informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana
dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane
• informacji o możliwości skorzystania przez Panią/Pana z praw w zakresie ochrony danych
osobowych, a także sposobu, w jaki może nastąpić realizacja takich praw
• informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz w
określonych przypadkach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana b) do otrzymania kopii danych (art. 15 ust 3 RODO)
Ośrodek Hospicjum Domowe z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tykocińskiej 27/35, nr KRS 0000218644.
prawo do uzyskania przez Panią/Pana kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO):

Prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

Prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO):

Prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane
• cofnął Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
• Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
• Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO):

Prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach:
• gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych
• gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwił się Pan/Pani usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania
Ośrodek Hospicjum Domowe z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tykocińskiej 27/35, nr KRS 0000218644.
• gdy administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji praw do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

Ma prawo Pani/Pan do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Administrator danych jest obowiązany udostępnić dostarczone przez Panią/ Pana dane, które spełniają łącznie następujące warunki:
o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
o dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową
o wykonanie prawa do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa
ani wolności innych osób.

Prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych (art. 21 RODO):

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych, w tym profilowaniu. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ma Pani/Pan również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu.
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze danych
Ośrodek Hospicjum Domowe z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tykocińskiej 27/35, nr KRS 0000218644.
• w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:
pisemnie na adres:
Ośrodek Hospicjum Domowe z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tykocińskiej 27/35, mailowo na adres : iod@hospicjum-domowe.pl

Zgłoszenie skargi do Organu Nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, telefon: (22) 531 03 00

Ośrodek Hospicjum Domowe z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tykocińskiej 27/35, nr KRS 0000218644 może zbierać dane:

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do kontaktu z Panią/Panem w celu udzielenia odpowiedzi, czy załatwiania sprawy. Brak podania danych osobowych niezbędnych do wypełnienia formularza, uniemożliwi udzielenie odpowiedzi, czy załatwienie sprawy.

• Nie przekazujemy i nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych. W przypadku zmiany tego stanu rzeczy zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowani.

• Na podstawie Państwa danych osobowych administrator nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.