KONIEC ZBIÓRKI NAKRĘTEK

Z dniem 31 maja br. zakończyliśmy zbiórkę nakrętek prowadzoną przez nasze hospicjum. Od 1 lipca 2024 zacznie obowiązywać unijna dyrektywa SUP, zgodnie z którą wszystkie nakrętki muszą być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju. To oznacza, że nie będziemy mieć już możliwości ich zbierania.
Zakończyliśmy naszą nakrętkową zbiórkę 31 maja 2024 r. 
Za wszystkie do tej pory przekazane nam nakrętki ogromnie dziękujemy! Udało nam się dzięki nim doposażyć hospicjum w wózek reanimacyjny i fantoma szkoleniowego, które świetnie służą w naszej działalności
Dziękujemy!!!