Nasz nr KRS: 0000218644​

Na co wykorzystujemy pieniądze z 1,5% podatku?
- Na naprawy i zakupy nowego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, który wypożyczamy bezpłatnie pacjentom.
- Na finansowanie dyżurów interwencyjnych i utrzymanie hospicjowozu.
- Na otaczanie dodatkowym wsparciem pacjentów i ich bliskich.
- Na działalność edukacyjną, dzięki której możemy uczyć dzieci i młodzież, jak dbać o bliskich, którzy chorują i dlaczego opieka hospicyjna jest tak ważna dla chorych.

Zobacz, jak na co dzień pomagamy chorym.

Jeśli wypełniasz PIT samodzielnie

W zeznaniu podatkowym PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38 należy wpisać nasz numer KRS 0000218644.

Rozliczając się w dowolnym programie np. PITax.pl. Jeśli skorzystasz z powyższego linku, nasz numer KRS będzie już wpisany w odpowiednie rubryki.

Wystarczy, że w zeznaniu wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w roku ubiegłym.

Jak przekazać 1,5% podatku jeśli jesteś emerytem/rencistą?

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:
– dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A,
– nie korzystasz z odliczeń,
– chcesz przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

wystarczy, że złożysz w swoim urzędzie skarbowym PIT-OP (oświadczenie w postaci krótkiego formularza, w którym podajesz swoje dane i numer KRS organizacji pożytku publicznego). W 2023 roku PIT-OP możesz złożyć najpóźniej do 2 maja.
Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez Ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2021 rok. W tym przypadku przekazanie kwoty 1,5% podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego (automatyczna akceptacja PIT-OP).


Przekaż nam swój 1% podatku rozliczając się w programie PITax.pl.
Nasz numer KRS będzie już wpisany w odpowiednie rubryki.

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.