Ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów

03 - 545 Warszawa, ul. Tykocińska 27/35
NIP 1132031587 REGON 040000463
Numer konta do wpłat: 73 1020 1042 0000 8502 0115 9532

Szukasz z nami kontaktu?
tel.: 22 679 67 00

wew. 1 – sekretariat/rejestracja, mail: sekretariat@ohd.waw.pl
Koordynator sekretariatu: Sylwia Świerad


wew. 2 – wypożyczalnia sprzętu


wew. 3 – pomoc pielęgniarska

Koordynator zespołu pielęgniarskiego: Ewa Głodowska


wew. 4 – pracownik socjalny
Pracownik socjalny: Krystyna Iwanowa

wew. 5 – pomoc psychologiczna
Koordynator zespołu psychologów: Anna Kurowicka

603 872 509 – kapelan
Kapelan: ks. Krzysztof Stąpor MIC

POZOSTAŁE:
Karol Koeber – dyrektor
mail: karol.koeber@ohd.waw.pl

Michalina Klebba - koordynatorka wolontariatu
tel.:  537 412 800
mail: wolontariat@ohd.waw.pl

Paulina Skiba – kontakt dla placówek edukacyjnych, mediów
tel.: 519 576 348
mail: paulina.skiba@ohd.waw.pl

Karolina Nowak-Różycka – Inspektor Danych Osobowych
mail: iod@ohd.waw.pl