Karol Koeber  - dyrektor

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa pracy. Przez prawie całe życie zawodowe związany z zarządzaniem kadrami, głównie jako specjalista ds. administracji kadrowej. 
 Od 2020 r. dyrektor OHD.

dr n. med. Michał Graczyk - kierownik medyczny

Od 2018 r. kierownik medyczny w OHD. Absolwent Akademii Medycznej w Bydgoszczy, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej. Od 2015 r. konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej dla województwa kujawsko-pomorskiego. Od 2004 r. pracownik naukowy i dydaktyczny Katedry Opieki Paliatywnej Collegium Medicum UMK.

Ewa Głodowska - koordynatorka pielęgniarek

Uczęszczała do Liceum Medycznego nr 9 w Warszawie. Absolwentka studiów licencjackich w łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Specjalistka pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Posiada 25-letni staż pracy. Od 2006 r. związana z OHD. Pracuje z chorymi i ich rodzinami w środowisku domowym.

Anna Kurowicka - koordynatorka psychologów

Psycholog, psychoonkolog oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka psychologii na UKSW w Warszawie.  Ukończyła studia podyplomowe – psychoonkologia w praktyce klinicznej na UJ . Od 2000 r. pracuje w OHD na stanowisku psychologa. Od 2015 r. koordynuje prace zespołu psychologów. Od 2017 r. zatrudniona  w szpitalu przy ul. Madalińskiego w Warszawie na oddziałach onkologicznych.

Katarzyna Grudzień-Żebrowska – koordynatorka rehabilitantów

Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Ukończyła m.in. kurs opieki paliatywnej, kinesiotapingu, drenażu limfatycznego. Od 2009 r. pracuje jako fizjoterapeutka w OHD. Współpracuje również z mazowieckimi hospicjami, gdzie wspiera pacjentów onkologicznych.

Ks. Krzysztof Stąpor MIC – kapelan

Do Zgromadzenia Księży Marianów wstąpił w 2009 r.
Święcenia kapłańskie otrzymał 14 maja 2016 r. w Licheniu. Od września 2020 r. jest kapelanem w OHD. Pochodzi z Dolnego Śląska, z sudeckiej miejscowości koło Wałbrzycha. Zafascynowany ideą i historią drogi
do Santiago de Compostela. Szuka człowieka oddalonego od Kościoła, aby pomóc mu spotkać Boga.

Wioletta Rutkowska – specjalistka ds. rozliczeń NFZ

Ukończyła kurs opiekuna medycznego z uwzględnieniem opieki nad pacjentem paliatywnym. W ramach wolontariatu pełni funkcję opiekuna medycznego. W OHD pracuje od 2009 r. Obecnie na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń z NFZ. Monitoruje prawidłową realizację umowy i dba o kontakty z działem umów NFZ.

Sylwia Świerad – koordynatorka sekretariatu

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku dietetyka. Od 2020 r. odpowiedzialna za koordynację prac biura OHD. Wspiera podopiecznych i dba o ich dobro.

Ireneusz Jundziłł - koordynator logistyki i szkoleń

Absolwent zarządzania zasobami ludzkimi i psychologii zarządzania. Posiada doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych i biznesie. Współautor publikacji „Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami” wydanej przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.  
W latach 2021 - 2024 koordynator wolontariatu w OHD. 

Agnieszka Pichór - lekarka

Geriatra, specjalista chorób wewnętrznych oraz medycyny paliatywnej. Od 2004 r. związana z ruchem hospicyjnym – początkowo jako wolontariusz, od 2007 r. jako lekarz pracujący w hospicjach domowych. Od 2012 r. pracuje w OHD.

Paulina Skiba – specjalistka ds. komunikacji 

Absolwentka pedagogiki, dziennikarstwa i studiów global development. Od 2004 r. zaangażowana w działalność III sektora. W latach 2009 - 2017 członek zarządu Fundacji Usłyszeć Afrykę, wolontariuszka w Zambii, Albanii, w Ukrainie.  Współautorka publikacji z zakresu edukacji globalnej.  Ekspertka oceny wniosków dotowanych ze źródeł UE i EOG. Od 2020 r. odpowiedzialna za komunikację i promocję w OHD.

Krystyna Iwanowa – pracownik socjalny

Absolwentka nauk o rodzinie ze specjalizacją mediacji pojednawczych w rodzinie. Ukończyła szkolenia m.in z przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, szkolenia dla mediatorów. Pracowała m.in. w OPS-ach jako asystent rodziny oraz z osobami w kryzysie bezdomności. W latach 2016 – 2019 liderka i wolontariuszka w Szlachetnej Paczce. Od 2022 r. jest pracownikiem socjalnym w OHD.

Grażyna Lesińska – główna księgowa

Absolwentka Warszawskiej Szkoły Biznesu oraz Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości. Ukończyła liczne kursy z zakresu przepisów prawa podatkowego i rachunkowości. Posiada licencję na prowadzenie biur rachunkowych. Ma dwudziestopięcioletnie doświadczenie na stanowisku głównej księgowej i dyrektora finansowego w spółkach handlowych. Od 2021 r. zastępuje na stanowisku Ewelinę Kotowską, która przebywa na urlopie wychowawczym.

Karolina Feder-Szczepańska – specjalistka ds. współpracy z darczyńcami

Fundraiserka z wykształcenia i powołania. W zawodzie od 10 lat. Pierwszy kontakt z organizacjami charytatywnymi miała jeszcze na studiach (wolontariat z dziećmi) i to w dużej mierze wpłynęło na wybór ścieżki zawodowej.  
Od 2023 r. odpowiedzialna za współpracę z darczyńcami w OHD.

Michalina Klebba - koordynatorka wolontariatu

Pedagog, trenerka umiejętności psychospołecznych, opiekunka medyczna. W trakcie szkolenia w Ośrodku INTRA w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego. Współtworzyła i prowadziła warsztaty m.in. z zakresu kompetencji emocjonalnych, odkrywania pasji, poczucia własnej wartości. Doświadczona w pracy opiekuńczej z pacjentami paliatywnymi oraz dziećmi i rodzinami w żałobie. W pracy ogromną wartość ma dla niej nauka budowania bezpiecznych relacji. Zafascynowana człowiekiem.