Być blisko – profesjonalizacja opieki nad pacjentami przewlekle chorymi”

Projekt  finansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy.
Realizacja: 01.06.2023 – 31.12.2025
Koszt całkowity: 1 184 600 zł

Hospicjum Otwarte – profesjonalizacja działalności OHD

Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu PROO, priorytet 1A
Realizacja: 01.06.2023 – 30.04.2025
Koszt całkowity: 203 000 zł.

PoMOCni II „Rozwój opieki paliatywnej na terenie Gminy Zielonka”

Projekt sfinansowany przez Gminę Zielonka.
Realizacja: 03.04.2023 – 30.06.2023
Koszt całkowity: 10 000 zł

„Aktywnie mimo choroby. Aktywizacja społeczna seniorów przebywających pod opieką hospicjum domowego”

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025” Edycja 2023.
Realizacja: od 01.06.2023 do 31.12.2023
Koszt całkowity: 50 390 zł, w tym z dotacji: 43 455 zł

„Wsparcie pacjentów hospicyjnych w dostępie do leków”

Projekt dofinansowany w ramach X edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.
Realizacja: od 01.03.2023 do 31.12.2023
Koszt całkowity: 30 000 zł

„Kiedy bliski choruje – edukacja hospicyjna w szkołach”

Projekt dofinansowany przez Fundację PZU.
Realizacja:
od 01.11.2022 do 31.07.2023

Projekt: „Wsparcie pacjentów hospicyjnych w dostępie do wyrobów medycznych II” dofinansowany w ramach IX edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.
Realizacja: od 01.02.2022 do 31.12.2022
Koszt całkowity: 18 000 zł

Projekt: „W stronę sprawności – rozwój opieki nad pacjentami OHD na terenie dzielnicy Praga Południe”.
Realizacja: od 1.03.2022 do 31.12.2022
Wartość dofinansowania: 19 000 zł

Projekt: „PoMOCni – rozwój opieki paliatywnej na terenie Gminy Zielonka” finansowany ze środków Gminy Zielonka.
Realizacja: od 01.02.2022 do 31.12.2022
Wartość dofinansowania: 21 026 zł

Projekt: „Opieka plus – kompleksowe wsparcie pacjentów hospicjum z Powiatu Wołomińskiego” współfinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy nr 5.2022
Realizacja: od 01.02.2022 do 31.12.2024
Wartość dofinansowania: 184 600 zł

Projekt: „Wolontariat hospicyjny drogą do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
Realizacja: od 01.08.2021 do 31.07.2022
Koszt całkowity: 154 465 zł

Projekt: „Wsparcie pacjentów hospicyjnych w dostępie do wyrobów medycznych” dofinansowany w ramach IX edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.
Realizacja: od 01.02.2021 do 31.12.2021
Koszt całkowity: 18 000 zł

Projekt: „Wsparcie i pomoc w chorobie. Rozwój opieki paliatywnej na terenie Gminy Zielonka” finansowany ze środków Gminy Zielonka w ramach umowy WS.032.101.2021.
Realizacja: od 14.02.2021 do 31.12.2021
Koszt całkowity: 16 000 zł

Projekt: „Intensywne wsparcie rehabilitacyjne drogą do lepszego życia” współfinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy nr 20.2021
Realizacja: od 01.02.2021 do 31.12.2021
Koszt całkowity: 56 250 zł., z dotacji: 48 000 zł, z wkładu własnego: 8 250 zł

Projekt: Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym objętych opieką paliatywną, szczególnie w warunkach domowych „Silni we wspólnocie” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy nr 43.2020
Realizacja: od 01.02.2020 do 31.12.2020
Koszt całkowity: 65 400 zł, z dotacji: 54 400 zł., z innych środków finansowych: 8 000 zł., z wkładu osobowego: 3 000 zł

Projekt: Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym chore, ubogie, bezdomne – domowa opieka hospicyjna dla mieszkańców Zielonki „Pomocni w chorobie” dofinansowany jest ze środków Miasta Zielonka w ramach umowy nr WS.032.50.2020,
Realizacja: od 15.01.2020 do 31.12.2020
Koszt całkowity: 17 790 zł, z dotacji: 17 790 zł

Projekt: Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym chore, ubogie, bezdomne – „Wsparcie w opatrunkach” dofinansowany jest ze środków Miasta Zielonka w ramach umowy nr WS.032.0116.2020
Realizacja: od 15.02.2020 do 15.04.2020.
Koszt całkowity: 10 210 zł, z dotacji: 9 710 zł

Projekt: Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej – „Wsparcie w opatrunkach” dofinansowanie ze środków Gminy Legionowo - Urzędu Miasta Legionowo w ramach umowy nr WZIS.526.8.2020 zawartej w dniu 14.02.2020
Koszt całkowity:
 10 500 zł, z dotacji 10 000 zł, z innych źródeł 500 zł

Projekt: Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej – „Wsparcie w chorobie” dofinansowanie ze środków Gminy Legionowo - Urzędu Miasta Legionowo w ramach umowy nr WZIS.526.9.2020 zawartej w dniu 14.02.2020
Koszt całkowity: 10 500 zł, z dotacji 10 000 zł, z innych źródeł 500 zł

Projekt: Wspieranie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi w latach 2020-2022 pt. ,,Opieka nad pacjentami przewlekle chorymi-Razem Łatwiej” dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy w ramach umowy nr UMIA/PZ-B/VI/1/2/NGOH/145/20 z dn. 20.04.2020r. Realizacja: od dnia 01.03.2020 roku.
Koszt całkowity: 947 100 zł, z dotacji na rok 2020: 237 581 zł

Projekt: Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym objętych opieką paliatywną, szczególnie w warunkach domowych „Usprawniamy i wspieramy” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy nr 42.2019 zawartej w dn. 01.02.20119 r.
Koszt całkowity: 60 000 zł, z dotacji: 50 000 zł, z innych środków finansowych: 7 000 zł, z wkładu osobowego: 3 000 zł

Projekt: Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym chore, ubogie, bezdomne – domowa opieka hospicyjna dla mieszkańców Zielonki” dofinansowany jest ze środków Miasta Zielonka w ramach umowy nr WS.032.28.2019 zawartej w dn. 21.01.2019 r.
Koszt całkowity: 17 500 zł., z dotacji: 17 500 zł

Projekt: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej – „Wsparcie w opatrunkach” dofinansowany jest ze środków Gminy Legionowo – Urzędu Miasta Legionowo w ramach umowy nr WZIS.526.39.2019 zawartej w dnia 15.10.2019 r.
Koszt całkowity: 10 500 zł, z dotacji: 10 000 zł, z innych źródeł: 500 zł

Projekt: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej – „Wsparcie w chorobie” dofinansowany jest ze środków Gminy Legionowo – Urzędu Miasta Legionowo w ramach umowy nr WZIS.526.38.2019 zawartej w dnia 15.10.2019 r.
Koszt całkowity: 10 500 zł, z dotacji: 10 000 zł, z innych źródeł: 500 zł

Projekt: Wspieranie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi w latach 2017-2019 pt. ,, Jestem z chorym i pomagam” w ramach umowy nr PZ-B/VI/1/2-NGOH/223/17 z dn. 29.03.2017r.
Koszt całkowity: 301 200 zł, z dotacji: 240 000 zł, z innych środków finansowych: 61 200 zł

Projekt: Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym objętych opieką paliatywną, szczególnie w warunkach domowych „Razem w cierpieniu” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy nr 560.2017 zawartej w dn. 29.12.2017 r.
Koszt całkowity: 47 000 zł, z dotacji: 40 000 zł, z innych środków finansowych: 5 000 zł, z wkładu osobowego: 2 000 zł

Projekt: Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo w 2018 roku pod nazwą „Mocni we wspólnocie” dofinansowany jest ze środków Gminy Legionowo – Urzędu Miasta Legionowo w ramach umowy nr SEM.526.2.2018 zawartej w dn. 1.02.2018r.
Koszt całkowity: 36 000 zł, z dotacji: 30 000 zł, z innych środków finansowych: 4 500 zł, z wkładu osobowego: 1 500 zł

Projekt: Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym chore, ubogie, bezdomne – domowa opieka hospicyjna dla mieszkańców Zielonki” dofinansowany jest ze środków Miasta Zielonka w ramach umowy nr WS.032.45.2018 zawartej w dn. 2.02.2018 r.
Koszt całkowity: 7 000 zł, z dotacji: 7 000 zł

Projekt: Realizacja zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Marki z zakresu ochrony zdrowia w 2018 r., Zapewnienie pomocy osobom wymagającym opieki paliatywnej i ich rodzinom ,,Solidarni w cierpieniu”. Projekt dofinansowany jest ze środków Gminy Miasto Marki w ramach umowy nr 032.221.2018 zawartej w dn. 12.03.2018 r.
Koszt całkowity: 25 000 zł., z dotacji: 20 000 zł., z innych środków finansowych: 2 400 zł, z wkładu osobowego: 2 600 zł

Projekt: Wspieranie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi w latach 2017-2019 pt. ,, Jestem z chorym i pomagam” w ramach umowy nr PZ-B/VI/1/2-NGOH/223/17 z dn. 29.03.2017r.
Koszt całkowity: 301 200 zł, z dotacji: 240 000 zł, z innych środków finansowych: 61 200 zł

Projekt: Wspieranie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi w latach 2017-2019 pt. ,,Jestem z chorym i pomagam” w ramach umowy nr PZ-B/VI/1/2-NGOH/223/17 z dn. 29.03.2017r.
Koszt całkowity: 301 200 zł., z dotacji: 240 000 zł, z innych środków finansowych: 61 200 zł

Projekt: Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym objętych opieką paliatywną, szczególnie w warunkach domowych „Razem w chorobie” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy nr 642.2016 zawartej w dn. 30.12.2016 r.
Koszt całkowity: 65 600 zł, z dotacji: 46 000 zł, z innych środków finansowych: 13 600 zł, z wkładu osobowego: 6 000 zł

Projekt: Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo pod nazwą „Wsparcie i nadzieja” dofinansowany jest ze środków Gminy Legionowo – Urzędu Miasta Legionowo w ramach umowy nr SEM.526.4.2017 zawartej w dn. 30.01.2017 r.
Koszt całkowity: 52 220 zł, z dotacji: 30 000 zł, z innych środków finansowych: 20 709 zł, z wkładu osobowego: 1 500 zł

Projekt: Realizacja projektów z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców miasta Marki – Wspieranie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi i zapewnienie pomocy psychologicznej ich rodzinom w 2017 roku „Razem łatwiej” dofinansowany jest ze środków Gminy Miasto Marki w ramach umowy nr 032.284.2017 zawartej w dn. 23.05.2017 r.
Koszt całkowity: 25 000 zł, z dotacji: 20 000 zł, z innych środków finansowych: 5 000 zł

Projekt: Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym chore, ubogie, bezdomne – domowa opieka hospicyjna dla mieszkańców Zielonki” dofinansowany jest ze środków Miasta Zielonka w ramach umowy nr WS.032.95.2017 zawartej w dn. 8.02.2017 r.
Koszt całkowity: 9 000 zł, z dotacji: 9 000 zł

Projekt: „Zorganizowanie imprezy z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków” – II Forum Młodzieżowe „Znajdź pomysł na siebie… dofinansowany jest ze środków Miasta Zielonka w ramach umowy nr WS.032.214.2017 zawartej w dn. 06.04.2017 r.
Koszt całkowity: 1 928 zł, z dotacji: 1 200 zł, z innych źródeł finansowych 328 00 wkład osobowy 400 zł)

Projekt: Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym objętych opieką paliatywną, szczególnie w warunkach domowych „Nawet chory może więcej – fachowa pomoc usprawniająca”. Dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy nr 663.2015 zawartej w dn. 31.12.2015 r.
Koszt całkowity: 69 060 zł, z dotacji: 47 000 zł, z innych środków finansowych: 21 540 zł, z wkładu osobowego: 520 zł

Projekt: „Niesiemy pomoc potrzebującym”. Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo dofinansowany jest ze środków Gminy Legionowo – Urzędu Miasta Legionowo w ramach umowy nr SEM.526.3.2016 zawartej w dn. 4.01.2016 r.
Koszt całkowity: 32 268 zł, z dotacji: 15 000 zł, z innych środków finansowych: 16 748 zł, z wkładu osobowego: 520 zł

Projekt: Zapewnienie pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej „Razem w chorobie” dofinansowany jest ze środków Gminy Miasto Marki w ramach umowy nr 032.179.2016 zawartej w dn. 01.04.2016 r.
Koszt całkowity: 22 757,77 zł, z dotacji: 20 000 zł, z innych środków finansowych: 2 757,77 zł

Projekt: Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym chore, ubogie, bezdomne. „Niesiemy pomoc potrzebującym”. Prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Zielonki dofinansowany jest ze środków Miasta Zielonka w ramach umowy nr WS.032.38.2016 zawartej w dn. 28.01.2016r.
Koszt całkowity: 11 000 zł, z dotacji: 11 000 zł

Projekt: „Zorganizowanie imprezy z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków” – dofinansowany ze środków Miasta Zielonka w ramach umowy nr WS.032.224.2016 zawartej dn. 31.03.2016r.
Koszt całkowity: 4 000 zł, z dotacji: 3 300 zł, z innych źródeł finansowych 500 zł wkład osobowy 200 zł.