KURS OPIEKI NAD CHORYM

Drodzy Państwo,
zapraszamy do naszego hospicjum (ul. Tykocińska 27/35 Warszawa) na drugą edycję bezpłatnego kursu opieki nad chorym. Do udziału zapraszamy nie tylko rodziny i bliskich pacjentów znajdujących się pod opieką naszego hospicjum, ale także innych opiekunów osób chorych przebywających w domach.

Uwaga: nie jest to kurs dla wolontariuszy i kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych.

Udział w kursie jest bezpłatny. Najbliższy kurs: 22-23 lipca.

DZIEŃ I – Poniedziałek, 22.07.2024 r., godz. 10:00-14:00

10:00 Oferta hospicjum a inne formy pomocy.
10:35 Dostępne rozwiązania socjalne – zasiłki, dofinansowania, renty.
11:20 Emocje i potrzeby w relacji opiekun-chory.
12:30 Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych – odleżyny, duszność, krwioplucie, świąd, brak apetytu, problemy z pojeniem, zaparcia i inne (wykład i elementy praktyczne).
14:00 Zakończenie

DZIEŃ II – Wtorek, 23.07.2024 r., godz. 10:00-14:00​
10:00 Chory a jego potrzeby duchowe.
10:35 Sprzęt używany w warunkach domowych – koncentrator tlenu, łóżko rehabilitacyjne i inny, będący na wyposażeniu hospicjum.
11:20 Pielęgnacja osoby przewlekle leżącej – zmiana pozycji, zmiana pościeli, zmiana pieluchomajtek, mycie głowy i inne (zajęcia praktyczne).
13:00 Sprawowanie opieki w okresie umierania – pielęgnacja, znamiona zbliżającej się śmierci (wykład i elementy praktyczne).
14:00 Zakończenie

Zgłoszenia: sms 789 283 158 lub mailowo: ireneusz.jundzill@ohd.waw.pl