CENTRUM DZIENNE

Marzymy o stworzeniu dla naszych pacjentów Centrum Dziennego.
Mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem.

Chcesz nas wesprzeć w budowie?

Centrum Dzienne będzie czynne w wybrane dni tygodnia (od poniedziałku do soboty) i będzie zapewniać pacjentom wspólne spotkania oraz terapię grupową. Chorzy uzyskają opiekę pielęgniarską, konsultacje lekarskie oraz możliwość fizjoterapii, aktywności społecznej i wsparcia duchowego. Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprawę jakości życia pacjentów.

Zespół Centrum Dziennego stanowić będą pacjenci będący pod opieką Poradni Medycyny Paliatywnej oraz profesjonaliści w zakresie ochrony zdrowia, wśród których znajdą się:
• lekarze
• pielęgniarki
• terapeuci zajęciowi
• fizjoterapeuci
• psychologowie i/lub psychoterapeuci.

W spotkaniach zespołu mogą brać udział również inne osoby, w szczególności:
• pracownik socjalny
• osoba duchowna
• wolontariusze.

Oddział Dzienny będzie związany głównie z Poradnią Medycyny Paliatywnej i będzie funkcjonować w Ośrodku Hospicjum Domowe w wyznaczonej na te cele sali dostosowanej do potrzeb grupy pacjentów.

Cele:

• terapia grupowa
• terapia indywidualna
• terapia zajęciowa
• kontrola objawów oraz ocena stanu psychicznego
• ocena potrzeb duchowych
• tematyka spotkań związana z chorobą, potrzebami na różnych jej etapach, śmiercią oraz testamentem życia
• ćwiczenia funkcji poznawczych
• „studnia życzeń”.