SPRAWY SOCJALNE

OHD otacza pacjentów opieką w wielu aspektach życia. Jednym z nich są sprawy socjalne.

Pomoc socjalna jest częścią kompleksowego wsparcia, którym obejmujemy podopiecznych i ich rodziny. Nasz pracownik socjalny dzieli się wiedzą i informacjami na temat istniejących możliwości wsparcia chorego i jego bliskich. Pomoc socjalna może przybierać różne formy, zależnie od okoliczności i diagnozy potrzeb.

W jaki sposób pracownik socjalny udziela wsparcia?Nasz pracownik socjalny współpracuje z instytucjami i urzędami.

Pracownik socjalny: Krystyna Iwanowa