HOSPICJUM DOMOWE

Zespół domowej opieki paliatywnej (Hospicjum Domowe) dla dorosłych jest domową formą specjalistycznej opieki paliatywnej przeznaczoną dla pacjentów dorosłych, których stan ogólny lub uciążliwe dolegliwości uniemożliwiają korzystanie z Poradni Medycyny Paliatywnej. Miejscem sprawowania opieki jest miejsce pobytu chorego – głównie dom (również DPS lub każde inne miejsce pobytu w tym komercyjny ZOL). Kwalifikacja pacjenta odbywa się na podstawie skierowania z rozpoznaniem z aktualnego wykazu chorób z Rozporządzenia MZ potwierdzonych na podstawie dokumentacji i badania chorego. Opieka nad chorym jest sprawowana dla osób powyżej 18 roku życia bez względu na rasę, pochodzenie, wyznanie, przekonania, orientację seksualną oraz tożsamość płciową.

Jak działamy?

Nasze Hospicjum powstało w 1998 roku. W skład stałego zespołu wchodzą: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholodzy, kapelan, pracownik socjalny, wolontariusze. Niesiemy pomoc chorym przebywającym w domach i zapewniamy im:

 • opiekę lekarską (minimum dwa razy w miesiącu) i pielęgniarską (minimum dwa razy w tygodniu),
 • możliwość nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu i aparatury medycznej,
 • pomoc psychologiczną i duchową,
 •  rehabilitację,
 • wsparcie dla rodzin osób chorujących, w tym dzieci osieroconych.

  Dla podniesienia jakości opieki oraz komfortu pracy całego zespołu Hospicjum Domowego w OHD funkcjonuje  dyżur – celem konsultacji, a w uzasadnionych przypadkach interwencji lekarsko-pielęgniarskiej – od poniedziałku do niedzieli (poniedziałek – piątek 9.00 – 12.00 i 16.00 – 21.00, w weekendy i święta między 9.00 – 20.00 dyżur pielęgniarski, a między 14.00 – 20.00 dyżur lekarski).

Jakie choroby kwalifikują się do opieki hospicyjnej?

 • choroba wywołana ludzkim upośledzeniem odporności (HIV) B20-B24
 • nowotwory C00-D48
 • następstwa zapalnych chorób układu nerwowego G09
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy G10-G13
 • stwardnienie rozsiane G35
 • kardiomiopatia I42-I43
 • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej J96
 • owrzodzenia odleżynowe L89

Jakie dokumenty są wymagane do przyjęcia?

 • skierowanie lekarskie z rozpoznaniem (jak powyżej) z dowolnej placówki medycznej mającej kontrakt z NFZ (lekarz rodzinny, poradnia specjalistyczna, szpital),

 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia, tj. numer legitymacji emeryta/rencisty (m.in. ZUS/KRUS, MSWiA), decyzja OPS-u lub w przypadku osoby aktywnej zawodowo – numer NIP zakładu pracy lub RMUA,
 • najnowsza posiadana dokumentacja medyczna (np. ostatnia karta informacyjna z leczenia szpitalnego oraz, jeśli pacjent posiada, wynik badania hist-pat),
 • warunkiem przyjęcia pod opiekę Hospicjum Domowego jest zgoda chorego, od której odstąpić można tylko w przypadku braku kontaktu z pacjentem.

Co dalej?

 • Po zgłoszeniu się do naszego Hospicjum należy czekać na telefon od lekarza lub innego członka zespołu celem wyznaczenie wizyty pierwszorazowej (kwalifikacji chorego do opieki).
 • Po zakwalifikowaniu do Hospicjum Domowego każdy pacjent ma założony zeszyt, gdzie znajdą się wszystkie niezbędne informacje, w tym godziny pracy, telefony kontaktowe do Ośrodka oraz wszystkich  członków zespołu prowadzącego).
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres mailowy naszego sekretariatu: sekretariat@ohd.waw.pl

Hospicjum Domowe świadczy usługi bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.
Ponadto korzystamy z dotacji Gmin Warszawy, Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy, a także darowizn od osób prawnych i fizycznych.


Pamiętaj!
Pozostawanie pod opieką Hospicjum Domowego nie zwalnia lekarza POZ (lekarza rodzinnego) z udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta.
W sytuacjach nagłych należy kontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym.

Pacjenci hospicjum mogą korzystać bezpłatnie z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.​

Nasz zespół:

lekarze

Graczyk Michał
kierownik medyczny

Bagińska Anna
Bogusz Tomasz
Bracha Jan
Chabros-Szczepłek Monika
Ciok-Chachaj Maria
Dymerska Monika
Kalska Agnieszka
Kania Marek
Karwat Rafał
Klimek-Lewandowska Marta
Kieszko Stanisław
Kołakowska Barbara
Krawczyk Karolina
Kwiatkowska Marlena
Leśniak Wojciech
Miadziółko Marcin
Padzik-Grzesińska Mirosława
Peplińska Krystyna
Pękalska Natalia
Pichór Agnieszka
Plaszczyk Danuta
Rymuza Magdalena
Szkutnicki Stanisław
Tomczuk Katarzyna
Tarka Agnieszka
Wesołowski Adam
Zel-Kania Anna

opieka pielęgniarska

Głodowska Ewa
koordynatorka pielęgniarek

Banach Agnieszka
Bielawska Marzena
Chlebowska Danuta
Grzesiak Anna
Jezierska Marlena
Kosiorek Michał
Krzeczkowska Małgorzata
Lada Małgorzata
Lewandowska Lucyna
Łada-Marczak Małgorzata
Mądry Łukasz
Mill Elżbieta
Miłkowska Anna
Mądra Weronika
Pawlak Wiesława
Pawlonka-Malchrowicz Małgorzata
Pietrzyk Anna
Pupkowska Marzena
Rumiński Michał
Sawicka-Marciniak Walentyna
Sieńkowski Łukasz
Sobiesiak Elżbieta
Wieczorek Genia
Władyko Edyta
Włoch Izabela
Wojtoń Magdalena
Wypych Anna
Żołna Iwona

rehabilitanci

Grudzień-Żebrowska Katarzyna
koordynatorka rehabilitantów

Augustyniak Jolanta
Bilska Anna
Brzezińska Paulina
Kuczyńska Agnieszka
Szcześniak Joanna
Śliwińska Ewa
Świnarska Weronika
Włodarz Joanna
Żebrowski Marek

psychologowie

Kurowicka Anna
koordynatorka psychologów

Dudek Magdalena
Hardej Ewa
Krzesińska Marzena
Łabuś-Centek Marta
Ruczewska Agnieszka
Sitarz Danuta
Tomaszek Aleksandra
Wojno Magdalena