HOSPICJUM DOMOWE

Jak działamy?

Nasze hospicjum powstało w 1998 roku. W skład stałego zespołu wchodzą: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholodzy, kapelan, pracownik socjalny, wolontariusze. Niesiemy pomoc chorym przebywającym w domach i zapewniamy im:

 • opiekę lekarską (minimum dwa razy w miesiącu) i pielęgniarską (minimum dwa razy w tygodniu),
 • możliwość wypożyczenia sprzętu i aparatury medycznej,
 • pomoc psychologiczną i duchową,
 • wsparcie dla rodzin osób chorujących, w tym dzieci osieroconych

  Dla podniesienia jakości opieki oraz komfortu zespołu hospicyjnego w OHD funkcjonuje interwencyjny dyżur lekarsko-pielęgniarski od poniedziałku do niedzieli (poniedziałek – piątek 9.00 – 12.00 i 16.00 – 21.00, w weekendy i święta między 9.00 – 20.00 dyżur pielęgniarski, a między 14.00 – 20.00 dyżur lekarski)

Jakie jednostki kwalifikują się do opieki hospicyjnej?

 • choroba wywołana ludzkim upośledzeniem odporności (HIV) B20-B24
 • nowotwory C00-D48
 • następstwa zapalnych chorób układu nerwowego G09
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy G10-G13
 • stwardnienie rozsiane G35
 • kardiomiopatia I42-143
 • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej J96
 • owrzodzenia odleżynowe L89

Jakie dokumenty są potrzebne do przyjęcia?

 • skierowanie lekarskie z dowolnej placówki medycznej mającej kontrakt z NFZ (lekarz rodzinny, poradnia specjalistyczna, szpital),
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia, tj. numer legitymacji emeryta/rencisty (m.in. ZUS/KRUS, MSWiA), decyzja OPS-u lub w przypadku osoby aktywnej zawodowo – numer NIP zakładu pracy lub RMUA,
 • najnowsza posiadana dokumentacja medyczna (np. ostatnia karta informacyjna ze szpitala, ewentualne wyniki badania hist pat),
 • warunkiem przyjęcia pod opiekę jest zgoda chorego, od której odstąpić można tylko w przypadku braku kontaktu z nim.

Co dalej?

 • Po zgłoszeniu się do naszego hospicjum należy czekać na telefon od lekarza i wyznaczenie wizyty pierwszorazowej.
 • Każdemu pacjentowi zakładamy specjalny zeszyt, gdzie znajdzie się kontakt do jego zespołu prowadzącego.


Pamiętaj!
Pozostawanie pod opieką hospicjum domowego nie zwalnia lekarza POZ (lekarza rodzinnego) z udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta.
W sytuacjach nagłych należy kontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym.

Pacjenci hospicjum mogą korzystać bezpłatnie z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.​

 

Hospicjum Domowe utrzymuje się z kontraktów z NFZ, z dotacji Gmin Warszawy, Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy, a także darowizn od osób prawnych i fizycznych.

Nasz zespół:

lekarze

Graczyk Michał – kierownik medyczny


Bagińska Anna
Bogusz Tomasz
Bracha Jan
Ciok-Chachaj Maria
Dąbrowska Katarzyna
Janiak Piotr
Kalska Agnieszka
Kania Marek
Karwat Rafał
Klimek-Lewandowska Marta
Kołakowska Barbara
Krysa Andrzej
Leśniak Wojciech
Miadziółko Marcin
Michno Adrian
Padzik-Grzesińska Mirosława
Pawłowska Magdalena
Pichór Agnieszka
Plaszczyk Danuta
Solarek Wojciech
Tomczuk Katarzyna
Tarka Agnieszka
Wesołowski Adam
Wyszomirska Katarzyna
Zel-Kania Anna

opieka pielęgniarska

Głodowska Ewa – koordynatorka pielęgniarek

Bielawska Marzena
Chlebowska Danuta
Kaczmarska Ewa
Kaszyk Jerzy
Krzeczkowska Małgorzata
Lada Małgorzata
Lewandowska Lucyna
Łada-Marczak Małgorzata
Mądry Łukasz
Mill Elżbieta
Miłkowska Anna
Mądra Weronika
Pawlak Wiesława
Pawlonka-Malchrowicz Małgorzata
Pietrzyk Anna
Pupkowska Marzena
Rumiński Michał
Sieńkowski Łukasz
Sobiesiak Elżbieta
Wieczorek Genia
Witt Paweł
Władyko Edyta
Włoch Izabela
Wojtoń Magdalena
Wypych Anna
Zagrajek Maria
Zielińska Anna
Żołna Iwona

rehabilitanci

Grudzień Katarzyna – koordynatorka rehabilitantów

Augustyniak Jolanta
Bilska Anna
Kuczyńska Agnieszka
Szcześniak Joanna
Śliwińska Ewa
Włodarz Joanna
Żebrowski Marek

psychologowie

Kurowicka Anna – koordynatorka psychologów

Krzesińska Marzena
Ruczewska Agnieszka
Sitarz Danuta
Tomaszek Aleksandra
Wojno Magdalena