KURS NA WOLONTARIUSZA

Wolontariat w OHD to nauka empatii, umiejętności słuchania, towarzyszenia chorym i ich bliskim. To szkoła kreatywności w podejmowaniu własnych inicjatyw na rzecz Hospicjum. To również doskonalenie się we współpracy z innymi. Nasi wolontariusze to osoby wrażliwe, otwarte, entuzjastyczne.

Kursy wolontariatu opiekuńczego odbywają się dwa razy w roku – wiosną  i jesienią. Udział w nich jest bezpłatny, a uczestnik otrzymuje certyfikat. Zależy nam, by osoby, które z nami współpracują, miały pewność, że praca hospicyjna jest właśnie dla nich, dlatego nie zobowiązujemy uczestników kursu do zaangażowania po jego ukończeniu. Dajemy przestrzeń na odpowiedzialną decyzję.
Kandydat, który podejmuje się roli wolontariusza w OHD, wiąże się z nami najpierw na trzy miesiące. Po tym czasie obie strony decydują, czy podejmują dalszą współpracę.

Kursy na wolontariusza przeznaczone są wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.
Pozostałe formy wolontariatu nie wymagają ukończenia kursu.

Jeśli interesuje cię wolontariat opiekuńczy:

„TOWARZYSZĘ – POMAGAM – PIELĘGNUJĘ”
KURS DLA KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY HOSPICYJNYCH
Termin najbliższego kursu: 25.05., 26.05., 01.06.2024 r.

UWAGA! OBECNIE BRAK WOLNYCH MIEJSC W TYM TERMINIE –
wypełnienie formularza skutkuje rejestracją na liście rezerwowej!

Ważne! Kurs jest bezpłatny, przeznaczony dla osób pełnoletnich, a przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo udziału w kursie przysługuje wolontariuszom z Ośrodka Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów, którzy jeszcze go nie odbyli.

Program kursu (może ulec zmianie):
DZIEŃ I – SOBOTA 25.05.2024 r., g. 9:30-17:00

CZĘŚĆ 1
– ruch hospicyjny – definicja opieki paliatywnej,
– charakterystyka Ośrodka Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów,
– wolontariat hospicyjny w OHD – cele, rodzaje, zasady, standardy,
– karta praw pacjenta i etyczne problemy opieki hospicyjnej,
– człowiek w sytuacji choroby nowotworowej/nieuleczalnej,
– zasady dobrej komunikacji z pacjentem i rodziną.

CZĘŚĆ 2
– opioidofobia,
– ból totalny – aspekt medyczny,
– ból totalny – aspekt psychologiczny,
– obsługa sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego.

DZIEŃ II – NIEDZIELA 26.05.2024 r., g. 9:30-17:00
7:30 Msza Święta dla chętnych – Kościół pw.  Matki Bożej z Lourdes (ul. Wileńska69)

CZĘŚĆ 3
– ból totalny – aspekt duchowy,
– ból totalny – aspekt socjalny,
– uciążliwe objawy – duszność, uporczywy kaszel, krwioplucie, świąd, brak apetytu, problemy z pojeniem, toaleta jamy ustnej,
– dolegliwości wynikające z długotrwałego leżenia,
– wyniszczenie nowotworowe – odżywianie i karmienie.

CZĘŚĆ 4
– zaparcie – enema czy zioła, pielęgnacja stomii,
– obsługa sprzętu cz. I – łóżko rehabilitacyjne (ćwiczenia),
– zmiana pozycji, ułożenie i przenoszenie chorego (ćwiczenia),
– pielęgnacja chorego – zmiana pościeli, pampersa, mycie głowy, toaleta w łóżku (ćwiczenia).

DZIEŃ III – SOBOTA 01.06.2024 r., g. 9:30-18:00

CZĘŚĆ 5
– wspieranie rodziny w chorobie i w okresie umierania pacjenta,
– rola wolontariusza przy łóżku chorego – osobiste doświadczenia wolontariusza,
– wspieranie duchowe chorego i rodziny,
– wypalenie zawodowe – przyczyny, symptomy, sposoby zapobiegania.

CZĘŚĆ 6
– wolontariusz a osoba chora w sytuacji codziennej – symulacja w grupach rozmów z osobą chorą,
– ostatnie 24h – objawy, pielęgnacja chorego nieprzytomnego – wytyczne ESMO,
– pomoc w żałobie (etapy żałoby).


Kontakt: Ireneusz Jundziłł - Koordynator wolontariatu
wolontariat@ohd.waw.pl