KURS NA WOLONTARIUSZA

Wolontariat w OHD to nauka empatii, umiejętności słuchania, towarzyszenia chorym i ich bliskim. To szkoła kreatywności w podejmowaniu własnych inicjatyw na rzecz Hospicjum. To również doskonalenie się we współpracy z innymi. Nasi wolontariusze to osoby wrażliwe, otwarte, entuzjastyczne.

Kursy wolontariatu opiekuńczego odbywają się dwa razy w roku – wiosną  i jesienią. Udział w nich jest bezpłatny, a uczestnik otrzymuje certyfikat. Zależy nam, by osoby, które z nami współpracują, miały pewność, że praca hospicyjna jest właśnie dla nich, dlatego nie zobowiązujemy uczestników kursu do zaangażowania po jego ukończeniu. Dajemy przestrzeń na odpowiedzialną decyzję.
Kandydat, który podejmuje się roli wolontariusza w OHD, wiąże się z nami najpierw na trzy miesiące. Po tym czasie obie strony decydują, czy podejmują dalszą współpracę.

Kursy na wolontariusza przeznaczone są wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.
Pozostałe formy wolontariatu nie wymagają ukończenia kursu.

Jeśli interesuje cię wolontariat opiekuńczy:

„TOWARZYSZĘ – POMAGAM – PIELĘGNUJĘ”
KURS DLA KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY HOSPICYJNYCH
Termin najbliższego kursu: wiosna 2022 r.

Ważne! Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo udziału w kursie przysługuje wolontariuszom z Ośrodka Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów, którzy jeszcze go nie odbyli.

Zakres kursu:
1. Ruch hospicyjny, definicja opieki paliatywnej, charakterystyka Ośrodka Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów.
2. Wolontariusz hospicyjny – prawa pacjenta, standardy posługi.
3. Człowiek w sytuacji choroby nieuleczalnej.
4. Relacja z chorym i rodziną – pierwszy kontakt, asertywność, potrzeby.
5. Uciążliwe objawy chorego (ćwiczenia) – duszności, uporczywy kaszel, krwioplucie, świąd, brak apetytu, problemy z pojeniem.
6. Rola wolontariusza przy łóżku chorego – osobiste doświadczenia wolontariuszy.
7. Ból totalny – aspekt medyczny, aspekt psychologiczny, aspekt „socjalny”, aspekt duchowy (wartość cierpienia).
8. Dolegliwości wynikające z długotrwałego leżenia.
9. Zmiana pozycji i ułożenie chorego (ćwiczenia).
10. Ostatnie „24 godziny” chorego – aspekt medyczny i objawy, żywienie, aspekt psychologiczny, aspekt duchowy.
11. Pielęgnacja chorego (ćwiczenia) – zmiana pościeli, pampersa, mycie głowy, toaleta w łóżku.
12. Wspieranie rodziny w kontekście odchodzenia chorego.
13. Wsparcie duchowe rodziny.
14. Obsługa sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego (ćwiczenia).
15. Wolontariusz a osoba chora w sytuacji codziennej (ćwiczenia) – symulacja w grupach rozmów z osobą chorą.
16. Pomoc w żałobie i etapy przeżywania żałoby.
17. Stomia, urostomia – obsługa, sprzęt, akcesoria.
18. Przetoki odżywcze i wydalnicze – pielęgnacja, obsługa, sprzęt i akcesoria.


Kontakt: Ireneusz Jundziłł - Koordynator wolontariatu
wolontariat@ohd.waw.pl