KURS NA WOLONTARIUSZA

Wolontariat w OHD to nauka empatii, umiejętności słuchania, towarzyszenia chorym i ich bliskim. To szkoła kreatywności w podejmowaniu własnych inicjatyw na rzecz Hospicjum. To również doskonalenie się we współpracy z innymi. Nasi wolontariusze to osoby wrażliwe, otwarte, entuzjastyczne.

Kursy wolontariatu opiekuńczego odbywają się dwa razy w roku – wiosną  i jesienią. Udział w nich jest bezpłatny, a uczestnik otrzymuje certyfikat. Zależy nam, by osoby, które z nami współpracują, miały pewność, że praca hospicyjna jest właśnie dla nich, dlatego nie zobowiązujemy uczestników kursu do zaangażowania po jego ukończeniu. Dajemy przestrzeń na odpowiedzialną decyzję.
Kandydat, który podejmuje się roli wolontariusza w OHD, wiąże się z nami najpierw na trzy miesiące. Po tym czasie obie strony decydują, czy podejmują dalszą współpracę.

Kursy na wolontariusza przeznaczone są wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.
Pozostałe formy wolontariatu nie wymagają ukończenia kursu.

Jeśli interesuje cię wolontariat opiekuńczy:

„TOWARZYSZĘ – POMAGAM – PIELĘGNUJĘ”
KURS DLA KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY HOSPICYJNYCH
Termin najbliższego kursu: 28-29.05. i 04.06.2022 r.

Ważne! Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo udziału w kursie przysługuje wolontariuszom z Ośrodka Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów, którzy jeszcze go nie odbyli.

Zakres kursu:
SOBOTA 28.05.2022 r., godz. 9:00-18:00

SESJA I, OPIEKA PALIATYWNA
– opieka paliatywna,
– charakterystyka Ośrodka Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów,
– charyzmat Marianów i św. Ojca Papczyńskiego,
– wolontariat hospicyjny, prawa pacjenta i standardy posługi.

SESJA II, DIAGNOZA
– pacjent i jego najbliżsi w obliczu choroby nieuleczalnej,
– relacja z chorym i rodziną – pierwszy kontakt, potrzeby pacjenta i rodziny,
– uciążliwe objawy chorego – duszności, uporczywy kaszel, krwioplucie, świąd, brak apetytu itd.,
– dolegliwości wynikające z długotrwałego leżenia i pielęgnacja.

SESJA III, CIERPIENIE
– ból totalny w aspekcie medycznym i psychologicznym,
– ból totalny w aspekcie socjalnym i duchowym,
– obsługa sprzętu cz. I – łóżko hospicyjne,
– zmiana pozycji, ułożenie i przenoszenie chorego,
– pielęgnacja chorego – zmiana pościeli, pampersa, mycie głowy, toaleta w łóżku.

NIEDZIELA 29.05.2022 r., godz. 9:00-17:00
7:30 Msza Święta dla chętnych – Kościół pw.  Matki Bożej z Lourdes (ul. Wileńska69)

SESJA IV, ODCHODZENIE
– ostatnie „24 godziny” w aspekcie medycznym, psychologicznym i duchowym,
– wspieranie rodziny w kontekście odchodzenia chorego,
– wsparcie duchowe rodziny,
– rola wolontariusza przy łóżku chorego – osobiste doświadczenia wolontariuszy.

SESJA V, ŻAŁOBA
– obsługa sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego cz. II,
– wolontariusz a osoba chora w sytuacji codziennej – symulacja w grupach rozmów z osobą chorą,
– pomoc w żałobie i etapy przeżywania żałoby.

SOBOTA 04.06.2022 r., godz. 9:00 – 13:30

SESJA VI, OSTATNIA POMOC – opieka w okresie umierania – aspekty medyczne.
– czym jest opieka paliatywna – studium przypadku,
– główne objawy, występujące u pacjentów z zagrażającej życiu chorobą,
– ostatnia pomoc choremu u kresu życia- wytyczne ESMO 2021.


Kontakt: Ireneusz Jundziłł - Koordynator wolontariatu
wolontariat@ohd.waw.pl