POLA NADZIEI

Czym są Pola Nadziei?

Akcja Pola Nadziei (ang. Fields of Hope) zrodziła się w Wielkiej Brytanii w 1988 r. Organizacją inicjującą było Marie Curie Cancer Care (MCCC). Za cel akcji przyjęto zbieranie funduszy na utrzymanie hospicjów. W Polsce akcja pojawiła się dzięki współpracy MCCC z Hospicjum św. Łazarza z Krakowa. To pierwsze hospicjum w naszym kraju, które rozpoczęło – wieloletnią już tradycję – organizacji Pól Nadziei. Pierwsza akcja odbyła się w Krakowie w 1998 roku.
Również nasze hospicjum od lat aktywnie uczestniczy w obchodach Pól Nadziei. Chcemy, przy okazji zbierania środków na działalność, edukować społeczeństwo i oswajać z tematyką hospicyjną. Pomagają nam w tym dziesiątki szkół, przedszkoli, instytucji, firm i osób prywatnych, które angażują się aktywnie w nasze działania.
Jesienią w całej Polsce wolontariusze hospicyjni w zamian za datki wręczają ofiarodawcom cebulki żonkili. Żonkil symbolizuje zwycięstwo miłości nad śmiercią, poświęcenia nad egoizmem. Cebulki można posadzić w przydomowym ogrodzie, w donicy, czy na rabatce przed budynkiem firmowym. Finał Pól Nadziei ma miejsce wiosną, kiedy z cebulek wyrastają kwiaty, a na rzecz hospicjów odbywają się kwesty i różnorodne wydarzenia.

Razem z nami w edycji 2021/22 uczestniczy:

0

przedszkoli, szkół i urzędów!

EDYCJA 2021

PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kontakt w sprawie Pól Nadziei
Paulina Skiba: tel. 519-576-348, paulina.skiba@ohd.waw.pl

Kalendarz roczny Pól Nadziei:

Numer konta do wpłat:
73 1020 1042 0000 8502 0115 9532

lub