ZESPÓŁ HOSPICJUM

Karol Koeber – dyrektor
Od 2020 r. dyrektor OHD. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa pracy. Przez prawie całe życie zawodowe związany z zarządzaniem kadrami, głównie jako specjalista ds. administracji kadrowej.

„Ta praca znalazła mnie sama i nie jest to dla mnie przypadek. Bardzo chciałem służyć i pomagać innym, widząc przy tym wymierne efekty swoich działań. Od początku pracy w OHD dostrzegam przede wszystkim wyjątkowych i oddanych ludzi, którzy tworzą to miejsce. Staram się czerpać z ich doświadczenia i uczyć się każdego dnia, aby dołożyć swoją cegiełkę do wspólnego dzieła”.

dr n. med. Michał Graczyk – kierownik medyczny

Od 2018 r. kierownik medyczny w OHD. Absolwent Akademii Medycznej w Bydgoszczy, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej. Od 2015 r. konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej dla województwa kujawsko-pomorskiego. Od 2004 r. pracownik naukowy i dydaktyczny Katedry Opieki Paliatywnej Collegium Medicum UMK.
Ukończył Międzynarodową Szkołę Medycyny Paliatywnej w Bydgoszczy – dwuletni kurs doskonalący zaawansowany dla lekarzy z medycyny paliatywnej, a także kurs doskonalący z zakresu aktualnej wiedzy i zastosowania kannabinoidów w codziennej praktyce klinicznej (Spectrum Academy- Montreal, Kanada). Jest wieloletnim współpracownikiem Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka.
Główne obszary zainteresowań: leczenie bólu przewlekłego, postrzeganie opioidów, opioidofobia, ból w przewlekłej chorobie nerek, szpiczak plazmocytowy, kannabinoidy.

 

Ewa Głodowska – koordynatorka pielęgniarek
Uczęszczała do Liceum Medycznego nr 9 w Warszawie. Absolwentka studiów licencjackich w łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (wydział zamiejscowy w Warszawie). Specjalistka pielęgniarstwa opieki paliatywnej.
Posiada 25-letni staż pracy. Od 2006 r. związana z OHD. Pracuje z chorymi i ich rodzinami w  środowisku domowym.

„Dzięki pracy w OHD spełniam się i wiem jak ważna w cierpieniu jest obecność drugiej osoby”.

Anna Kurowicka – koordynatorka psychologów

Psycholog, psychoonkolog oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka psychologii na UKSW w Warszawie. W 2004 r., po dwuletnim szkoleniu, uzyskała certyfikat terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Certyfikat psychoonkologa Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne przyznało jej w 2014 r. Ukończyła także studia podyplomowe – psychoonkologia w praktyce klinicznej na UJ .
Od 2000 r. pracuje w OHD na stanowisku psychologa. Od 2015 r. koordynuje prace zespołu psychologów. Od 2017 r. zatrudniona jest w szpitalu przy ul. Madalińskiego w Warszawie na oddziałach onkologicznych.

„Praca z osobami chorymi onkologicznie kojarzy mi się ze służbą lub posługą i jest częścią mojego życia”.

Katarzyna Grudzień – koordynatorka rehabilitantów
Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Ukończyła m.in. kurs opieki paliatywnej, kinesiotapingu, drenażu limfatycznego. Od 2009 r. pracuje jako fizjoterapeuta w OHD. Współpracuje również z mazowieckimi hospicjami, gdzie wspiera pacjentów onkologicznych.

„Wybrałam pracę w hospicjum, ponieważ jest to nie tylko pomoc potrzebującym, ale też wielka satysfakcja z udzielanego wsparcia”.

ks. Krzysztof Stąpor MIC – kapelan

Do Zgromadzenia Księży Marianów wstąpił w 2009 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 maja 2016 r. w Licheniu. Od września 2020 r. jest kapelanem w OHD. Pochodzi z Dolnego Śląska, z sudeckiej miejscowości koło Wałbrzycha. Zafascynowany ideą i historią drogi do Santiago de Compostela. Szuka człowieka oddalonego od Kościoła, aby pomóc mu spotkać Boga.

„Bycie dla osoby chorej w modlitwie, przyniesienie miłości, uśmiechu i ciepłej herbaty, jest wyrazem uobecnienia w ludzkiej postaci miłości kochającego Boga Ojca”.

Wioletta Rutkowska – specjalistka ds. rozliczeń NFZ

Ukończyła kurs opiekuna medycznego ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad pacjentem paliatywnym. W ramach wolontariatu pełni funkcję opiekuna medycznego. W OHD pracuje od 2009 r. Obecnie na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń z NFZ. Monitoruje prawidłową realizację umowy i dba o kontakty z działem umów NFZ.

Grażyna Łada – pracownik socjalny

Magister pracy socjalnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz liczne kursy w tej tematyce. Jako pracownik socjalny pracuje od 40 lat. Od 2017 r. pełni funkcję pracownika socjalnego w OHD, gdzie wspiera pacjentów i ich rodziny w sprawach formalnych kierowanych do ZUS-u, OPS-ów, czy PFRON-u.

„Praca w hospicjum daje mi dużo wewnętrznej satysfakcji z tego, że mogę robić coś dla drugiego człowieka. Chylę czoła przed pracą wolontariuszy, którzy dają cząstkę siebie zupełnie bezinteresownie”.


Sylwia Świerad – koordynatorka sekretariatu

Studentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku dietetyka. Od 2019 r. odpowiedzialna za koordynację prac biura OHD. Wspiera podopiecznych i dba o ich dobro.

„Wybrałam pracę w hospicjum z myślą, że mogę się wiele nauczyć od pozostałych członków zespołu. Empatia, zrozumienie i czynienie dobra w codziennym życiu to cechy, z którymi identyfikuję się najbardziej”.

Ireneusz Jundziłł koordynator wolontariatu
Absolwent zarządzania zasobami ludzkimi i psychologii zarządzania. Posiada szerokie doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych i biznesie w takich obszarach jak: marketing, rekrutacja, zarządzanie projektami, rozwój biznesu, dziennikarstwo ekonomiczne. Współautor publikacji „Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami” wydanej przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Od kilku lat związany z sektorem edukacji jako nauczyciel podstaw przedsiębiorczości. Od 2021 roku rozwija i koordynuje w OHD wolontariat hospicyjny.

„Działalność w hospicjum daje mi cenną lekcję i dużą satysfakcję z tego, że mogę realnie pomagać osobom w potrzebie, a także wpływać na jakość życia osób cierpiących. To dla mnie najlepsza nauka człowieczeństwa”.

Paulina Skiba – specjalistka ds. komunikacji i promocji
Absolwentka pedagogiki, dziennikarstwa i studiów global development. Od 17 lat zaangażowana w działalność III sektora. Pracowała jako wolontariuszka m.in. na Ukrainie, w Albanii i Zambii. W latach 2009-2017 członek zarządu Fundacji Usłyszeć Afrykę. Pełniła funkcję koordynatora projektów edukacyjnych i rozwojowych, edukatora, zarządzała zespołem wolontariuszy, budowała markę organizacji. Współpracowała m.in. z Polskim Związkiem Niewidomych jako specjalista ds. kreowania wizerunku. Współautorka publikacji z zakresu edukacji globalnej. Od 2017 r. redaktor w czasopismach branżowych oraz ekspert oceny wniosków dotowanych ze źródeł UE i EOG.
Od 2020 r. odpowiedzialna za komunikację i promocję w OHD.

„Praca w hospicjum przypomina mi, że największą, a zarazem najbardziej kruchą wartością w życiu, jest bliskość drugiego człowieka”.