ZESPÓŁ HOSPICJUM

Karol Koeber – dyrektor
Od 2020 r. dyrektor OHD. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa pracy. Przez prawie całe życie zawodowe związany z zarządzaniem kadrami, głównie jako specjalista ds. administracji kadrowej.

„Ta praca znalazła mnie sama i nie jest to dla mnie przypadek. Bardzo chciałem służyć i pomagać innym, widząc przy tym wymierne efekty swoich działań. Od początku pracy w OHD dostrzegam przede wszystkim wyjątkowych i oddanych ludzi, którzy tworzą to miejsce. Staram się czerpać z ich doświadczenia i uczyć się każdego dnia, aby dołożyć swoją cegiełkę do wspólnego dzieła”.

dr n. med. Michał Graczyk – kierownik medyczny

Od 2018 r. kierownik medyczny w OHD. Absolwent Akademii Medycznej w Bydgoszczy, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej. Od 2015 r. konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej dla województwa kujawsko-pomorskiego. Od 2004 r. pracownik naukowy i dydaktyczny Katedry Opieki Paliatywnej Collegium Medicum UMK.
Ukończył Międzynarodową Szkołę Medycyny Paliatywnej w Bydgoszczy – dwuletni kurs doskonalący zaawansowany dla lekarzy z medycyny paliatywnej, a także kurs doskonalący z zakresu aktualnej wiedzy i zastosowania kannabinoidów w codziennej praktyce klinicznej (Spectrum Academy- Montreal, Kanada). Jest wieloletnim współpracownikiem Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka.
Główne obszary zainteresowań: leczenie bólu przewlekłego, postrzeganie opioidów, opioidofobia, ból w przewlekłej chorobie nerek, szpiczak plazmocytowy, kannabinoidy.

 

Ewa Głodowska – koordynatorka pielęgniarek
Uczęszczała do Liceum Medycznego nr 9 w Warszawie. Absolwentka studiów licencjackich w łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (wydział zamiejscowy w Warszawie). Specjalistka pielęgniarstwa opieki paliatywnej.
Posiada 25-letni staż pracy. Od 2006 r. związana z OHD. Pracuje z chorymi i ich rodzinami w  środowisku domowym.

„Dzięki pracy w OHD spełniam się i wiem jak ważna w cierpieniu jest obecność drugiej osoby”.

Anna Kurowicka – koordynatorka psychologów

Psycholog, psychoonkolog oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka psychologii na UKSW w Warszawie. W 2004 r., po dwuletnim szkoleniu, uzyskała certyfikat terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Certyfikat psychoonkologa Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne przyznało jej w 2014 r. Ukończyła także studia podyplomowe – psychoonkologia w praktyce klinicznej na UJ .
Od 2000 r. pracuje w OHD na stanowisku psychologa. Od 2015 r. koordynuje prace zespołu psychologów. Od 2017 r. zatrudniona jest w szpitalu przy ul. Madalińskiego w Warszawie na oddziałach onkologicznych.

„Praca z osobami chorymi onkologicznie kojarzy mi się ze służbą lub posługą i jest częścią mojego życia”.

Katarzyna Grudzień-Żebrowska – koordynatorka rehabilitantów
Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Ukończyła m.in. kurs opieki paliatywnej, kinesiotapingu, drenażu limfatycznego. Od 2009 r. pracuje jako fizjoterapeuta w OHD. Współpracuje również z mazowieckimi hospicjami, gdzie wspiera pacjentów onkologicznych.

„Wybrałam pracę w hospicjum, ponieważ jest to nie tylko pomoc potrzebującym, ale też wielka satysfakcja z udzielanego wsparcia”.

ks. Krzysztof Stąpor MIC – kapelan

Do Zgromadzenia Księży Marianów wstąpił w 2009 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 maja 2016 r. w Licheniu. Od września 2020 r. jest kapelanem w OHD. Pochodzi z Dolnego Śląska, z sudeckiej miejscowości koło Wałbrzycha. Zafascynowany ideą i historią drogi do Santiago de Compostela. Szuka człowieka oddalonego od Kościoła, aby pomóc mu spotkać Boga.

„Bycie dla osoby chorej w modlitwie, przyniesienie miłości, uśmiechu i ciepłej herbaty, jest wyrazem uobecnienia w ludzkiej postaci miłości kochającego Boga Ojca”.

Wioletta Rutkowska – specjalistka ds. rozliczeń NFZ

Ukończyła kurs opiekuna medycznego ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad pacjentem paliatywnym. W ramach wolontariatu pełni funkcję opiekuna medycznego. W OHD pracuje od 2009 r. Obecnie na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń z NFZ. Monitoruje prawidłową realizację umowy i dba o kontakty z działem umów NFZ.


Sylwia Świerad – koordynatorka sekretariatu

Studentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku dietetyka. Od 2020 r. odpowiedzialna za koordynację prac biura OHD. Wspiera podopiecznych i dba o ich dobro.

„Wybrałam pracę w hospicjum z myślą, że mogę się wiele nauczyć od pozostałych członków zespołu. Empatia, zrozumienie i czynienie dobra w codziennym życiu to cechy, z którymi identyfikuję się najbardziej”.

Ireneusz Jundziłł koordynator wolontariatu i logistyki
Absolwent zarządzania zasobami ludzkimi i psychologii zarządzania. Posiada szerokie doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych i biznesie w takich obszarach jak: marketing, rekrutacja, zarządzanie projektami, rozwój biznesu, dziennikarstwo ekonomiczne. Współautor publikacji „Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami” wydanej przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Od kilku lat związany z sektorem edukacji jako nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.
Od 2021 roku rozwija i koordynuje w OHD wolontariat hospicyjny.

„Działalność w hospicjum daje mi cenną lekcję i dużą satysfakcję z tego, że mogę realnie pomagać osobom w potrzebie, a także wpływać na jakość życia osób cierpiących. To dla mnie najlepsza nauka człowieczeństwa”.

Agnieszka Pichór – lekarz
Geriatra, specjalista chorób wewnętrznych oraz medycyny paliatywnej. Od 2004 r. związana z ruchem hospicyjnym – początkowo jako wolontariusz, od 2007 r. jako lekarz pracujący w hospicjach domowych.
Od 2012 r. pracuje w OHD.

„Pochodzę z gór i pamiętam czasy, gdy chorzy umierali w domu i tam pozostawali do pogrzebu. W zetknięciu z tragedią ludzi przywożonych do szpitala w ostatnich godzinach ich życia odnalazłam swoje miejsce w medycynie paliatywnej, która daje szanse na godną śmierć w domu wśród bliskich osób”.

Paulina Skiba – specjalistka ds. komunikacji i promocji
Absolwentka pedagogiki, dziennikarstwa i studiów global development. Od 2004 r. zaangażowana w działalność III sektora. Pracowała jako wolontariuszka m.in. na Ukrainie, w Albanii i Zambii. W latach 2009-2017 członek zarządu Fundacji Usłyszeć Afrykę. Pełniła funkcję m.in. koordynatora projektów edukacyjnych i rozwojowych. Współpracowała m.in. z Polskim Związkiem Niewidomych jako specjalista ds. kreowania wizerunku. Współautorka publikacji z zakresu edukacji globalnej. Od 2017 r. redaktor w czasopismach branżowych oraz ekspert oceny wniosków dotowanych ze źródeł UE i EOG.
Od 2020 r. odpowiedzialna za komunikację i promocję w OHD.

„Praca w hospicjum przypomina mi, że największą, a zarazem najbardziej kruchą wartością w życiu, jest bliskość drugiego człowieka”.

Krystyna Iwanowa – pracownik socjalny
Absolwentka nauk o rodzinie ze specjalizacją mediacji pojednawczych w rodzinie. Ukończyła szkolenia m.in z przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, szkolenia i warsztaty dla mediatorów. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Ośrodkach Pomocy Społecznej jako asystent rodziny oraz pracując z osobami w kryzysie bezdomności. W latach 2016 – 2019 zaangażowana w ramach wolontariatu w pomoc rodzinom potrzebującym poprzez współpracę z rodzinami i darczyńcami, zarządzanie projektem i pracą wolontariuszy oraz szkoląc ich. 
Od 2022 roku jest pracownikiem socjalnym w OHD.

Grażyna Lesińska – główna księgowa
Absolwentka Warszawskiej Szkoły Biznesu oraz Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości. Ukończyła liczne kursy z zakresu przepisów prawa podatkowego i rachunkowości. Posiada licencję na prowadzenie biur rachunkowych. Ma dwudziestopięcioletnie doświadczenie na stanowisku głównej księgowej i dyrektora finansowego w spółkach handlowych.

Od 2021 r. zastępuje na stanowisku Ewelinę Kotowską, która przebywa na urlopie wychowawczym.

 

Karolina Feder-Szczepańska – specjalistka ds. współpracy z darczyńcami
Fundraiserka z wykształcenia i powołania. W zawodzie od 8 lat. Jej pierwszą miłością jest historia, dlatego zdecydowała się na doktorat z tej dziedziny. Jednak w sercu zwyciężyła twórczość i chęć zmiany świata na lepsze, stąd wybór dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Pierwszy kontakt z organizacjami charytatywnymi miała jeszcze na studiach (wolontariat z dziećmi) i to w dużej mierze wpłynęło na wybór ścieżki zawodowej. Ta praca nieustannie daje poczucie satysfakcji, pozwala na poznawanie interesujących osób i daje wiarę w drugiego człowieka i jego dobro.
Od 2023 r. odpowiedzialna za współpracę z darczyńcami w OHD.

Praca w hospicjum uczy spojrzenia na życie z innej perspektywy, zrozumienia co tak naprawdę jest ważne, a co nie, i o co należy dbać na co dzień.