STATUT

Celem Ośrodka Hospicjum Domowe jest:

Obrona i promocja życia ludzkiego i jego nienaruszalności przez zapewnienie osobom w terminalnej fazie choroby, szczególnie nowotworowej, godnego życia aż do naturalnej śmierci oraz tworzenie środowiska, w których dostrzega się i przeżywa prawdziwie chrześcijański sens choroby, śmierci i żałoby, a przez to służy Ewangelii życia.

OHD realizuje zadania w zakresie: