ZGROMADZENIE KSIĘŻY MARIANÓW

ZAŁOŻYCIEL

Św. Stanisław Papczyński – założyciel i pierwszy przełożony Zgromadzenia Księży Marianów. Urodził się 18 maja 1631 r. w Podegrodziu. Nadano mu imię Jan. Kiedy miał 23 lata wstąpił do zakonu pijarów, gdzie przyjął imię Stanisław. Zakon, w którym złożył śluby jako pierwszy Polak, opuścił 19 lat później. Natchnieniem stało się dla niego pragnienie założenia nowej wspólnoty zakonnej, która szerzyłaby cześć Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wpływ na tę decyzję miały, zarówno wyniesiony z domu kult Maryi, jak i ważne historyczne wydarzenia, których św. Stanisław był świadkiem – obrona klasztoru na Jasnej Górze oraz śluby Jasnogórskie króla Jana Kazimierza.
Św. Stanisław był teologiem, mówcą, społecznikiem, pisarzem (stworzył m.in. podręcznik na temat życia duchowego dla osób świeckich „Mistyczna świątynia Boga”). Czasy, w których żył, nie należały do spokojnych. Śmierć zbierała swoje żniwo na polach bitwy, w wyniku chorób i epidemii. Św. Stanisław doświadczał przeżyć mistycznych związanych z cierpieniami dusz czyśćcowych. Te szczególne doświadczenia sprawiły, że przyjął za misję wspieranie modlitwą i uczynkami pokutnymi zmarłych. Szczególnie bliskie było mu także misterium Niepokalanego Poczęcia, dlatego właśnie szerzeniem czci Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej zajęło się powołane przez niego zgromadzenie. Św. Stanisław szczególnie gorliwie poświęcał się pracy z ubogimi i umierającymi. Zmarł w 1701 r.
13 czerwca 1992 r. papież Jan Paweł II ogłosił dekret o heroiczności jego cnót. W 2006 r. uznany został cud za przyczyną jego wstawiennictwa. Było nim niespodziewane przywrócenie życia zmarłemu w łonie matki dziecku. 16 września 2007 r. odbyła się uroczystość beatyfikacji. W 2016 r. papież Franciszek uznał cud za wstawiennictwem św. Stanisława – niespodziewane wyleczenie młodej dziewczyny z choroby układu oddechowego. Bł. Stanisław Papczyński został kanonizowany 5 czerwca 2016 r.

ZGROMADZENIE

Początek Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny sięga 1670 r. 10 grudnia 1670 r. św. Stanisław Papczyński otrzymał zgodę Ojca Świętego na opuszczenie zakonu pijarów, by założyć nowe zgromadzenie. W 1699 r. uzyskał dla niego aprobatę papieską, Marianie stali się wtedy zakonem o ślubach uroczystych, które składano na pochodzącą z Francji Regułę Dziesięciu Cnót Ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny.
W szerzeniu działalności mariańskiej szczególny udział miał Sługa Boży o. Kazimierz Wyszyński. Przyczynił się on do powstania kolejnych placówek zakonnych w Polsce, na Litwie, w Portugalii i we Włoszech.

Dziś członkami zgromadzenia są duchowni, którzy przyjmują sakrament święceń oraz bracia zakonni. Marianie są obecni w 19 krajach świata w 80 wspólnotach. Pracują w parafiach i na misjach. Skrót MIC, którego używają, pochodzi z łacińskiego (Mariani Immaculatae Conceptionis), co oznacza „Marianie Niepokalanego Poczęcia”.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej: