Kurs opieki nad chorym

Zapraszamy na pilotażowy kurs opieki nad chorym.

Najbliższy termin: 22-23.04.2024 r.
Miejsce: Ośrodek Hospicjum Domowe, ul. Tykocińska 27/35

Niniejszy kurs skierowany jest do opiekunów osób nieuleczalnie chorych. Do udziału zapraszamy nie tylko rodziny i bliskich pacjentów znajdujących się pod opieką naszego hospicjum, ale także innych opiekunów osób chorych przebywających w domach. Udział w kursie jest bezpłatny. Wydarzenie jest prowadzone cyklicznie, zależnie od liczby zainteresowanych oraz ich potrzeb.

DZIEŃ I – Poniedziałek, 22.04.2024 r., godz. 10:00-14:00

10:00 ♦ Oferta hospicjum a inne formy pomocy.
10:30 ♦ Przerwa
10:35
 ♦ Dostępne rozwiązania socjalne – zasiłki, dofinansowania, renty.
11:05 ♦ Przerwa
11:20
 ♦ Emocje i potrzeby w relacji opiekun-chory.
12:20 ♦ Przerwa
12:30 ♦ Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych – odleżyny, duszność, krwioplucie, świąd, brak apetytu, problemy z pojeniem, zaparcia i inne (wykład i elementy praktyczne).
14:00 ♦ Zakończenie

DZIEŃ II – Wtorek, 23.04.2024 r., godz. 10:00-14:00​

10:00 ♦ Chory a jego potrzeby duchowe.
10:30 ♦ Przerwa
10:35 ♦ 
Sprzęt używany w warunkach domowych – koncentrator tlenu, łóżko rehabilitacyjne i inny, będący na wyposażeniu hospicjum.
11:05 ♦ Przerwa
11:20 ♦ 
Pielęgnacja osoby przewlekle leżącej – zmiana pozycji, zmiana pościeli, zmiana pieluchomajtek, mycie głowy i inne (zajęcia praktyczne).
12:50 ♦ Przerwa
13:00 ♦ Sprawowanie opieki w okresie umierania – pielęgnacja, znamiona zbliżającej się śmierci (wykład i elementy praktyczne).
14:00 ♦ Zakończenie

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są pod numerem 789 283 158 lub na adres mailowy ireneusz.jundzill@ohd.waw.pl