Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. To święto ustanowione 29 lat temu przez papieża Jana Pawła II. Kościół obchodzi je w dniu wspomnienia pierwszego objawienia Maryi w Lourdes.
W tym dniu nasze myśli i modlitwy kierują się w stronę wszystkich chorych, a w sposób szczególny ku pacjentom naszego Hospicjum Domowego. Również tego dnia OHD odwiedził biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, Jacek Grzybowski.

Papież Franciszek, w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Chorego, pisze: „Drodzy bracia i siostry, przykazanie miłości, które Jezus pozostawił swoim uczniom, znajduje konkretną realizację także w relacji z chorymi. Społeczeństwo jest bardziej ludzkie, jeśli potrafi bardziej zatroszczyć się o swoich słabych i cierpiących członków, a zdoła czynić to skutecznie będąc ożywione miłością braterską. Dążmy do tego celu i sprawmy, aby nikt nie został pozostawiony sam sobie, aby nikt nie czuł się wykluczony lub opuszczony”.
Papież przypomina też, że dla dobrej terapii decydujące znaczenie ma aspekt relacyjny, dzięki któremu można mieć podejście całościowe do chorego. Docenianie tego aspektu pomaga również lekarzom, pielęgniarkom, specjalistom i wolontariuszom w otaczaniu opieką osób cierpiących, towarzyszeniu im w procesie uzdrowienia, dzięki relacji międzyosobowej, opartej na zaufaniu.

Niech tegoroczny Światowy Dzień Chorego będzie dla nas wszystkich – chorych, ich bliskich, pracowników medycznych i wolontariuszy dniem budowania relacji międzyludzkich i wzajemnego zaufania (zobacz pełny tekst Orędzia).

Zespół Ośrodka Hospicjum Domowe