Ruszył projekt z Aktywni+

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dotację ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. W ramach tego dofinansowania zrealizujemy projekt „Aktywnie mimo choroby. Aktywizacja społeczna seniorów przebywających pod opieką hospicjum domowego.”

Cel projektu to  zwiększenie aktywności społecznej, a w rezultacie poprawa kondycji psychofizycznej oraz polepszenie poziomu funkcjonowania grupy pacjentów OHD poprzez:
– umożliwienie aktywnego spędzania czasu wolnego przez pacjentów w miejscu ich zamieszkania i poza nim poprzez udział w proponowanych aktywnościach nakierowanych na zachowanie samodzielności i utrzymanie jakości życia,
– polepszenie kondycji psychofizycznej pacjentów poprzez realizację spotkań rozwijających z psychologiem i możliwość udziału w warsztatach,
– objęcie dedykowanym wsparciem pacjentów w wyniku przeprowadzenia diagnoz i stworzenia indywidualnych planów pomocy pacjentom,
– umożliwienie pacjentom nawiązywania relacji w grupie osób chorych.

Projekt obejmie grupę pacjentów OHD powyżej 60 r. ż. przebywających w domach. W ramach zadania zrealizujemy:
– 50 spotkań rozwojowych w domach pacjentów,
– 10 spotkań diagnostycznych,
– 2 warsztaty otwarte w siedzibie OHD.

 

Projekt „Aktywnie mimo choroby. Aktywizacja społeczna seniorów przebywających pod opieką hospicjum domowego”dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021–2025” Edycja 2023