Rozwijamy OHD!

Z przyjemnością dzielimy się informacją, że nasze hospicjum otrzymało dotację w wysokości 203 000 zł na rozwój instytucjonalny. Dzięki tym środkom m.in. przygotujemy strategię rozwoju, która wyznaczy nam kierunek dalszych działań ku profesjonalizacji. W ramach zadania przeszkolimy nasz personel biurowy, doposażymy hospicjum w sprzęt, który umożliwi nam rozszerzenie działań w mediach społecznościowych, przeprowadzimy analizę user experience wśród naszych pacjentów, by jeszcze lepiej rozpoznawać ich potrzeby.

Zadanie „Hospicjum otwarte. Profesjonalizacja działalności OHD” jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu PROO, priorytet 1A.